Budgetvalg - hvordan kvalificeres?

Udligningstema:

Budgetvalg – hvordan kan beslutningen kvalificeres?

Økonomien er i opgang - og det kan betyde et skifte i budgetteringsform

Hvert år skal kommunen beslutte, om den vil basere kommende års budget på egne skøn og forventninger eller på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beslutningen træffes officielt i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger, men allerede nu er embedsværket i fuld gang med det forberedende arbejde. Dataproces kan hjælpe med beslutningsstøtte og overblik.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

I år, for budget 2019, har 10 kommuner valgt at selvbudgettere. Dette antal er lidt lavere end forrige år, men dog stadig højere end under kriseårene efter 2008, og meget tyder på, at yderligere kommuner vil overveje og måske vælge at selvbudgettere i 2020.

Valget træffes i år i lyset af Finansministeriets prognose for den økonomiske vækst, der gav marginalt dårligere udsigter for væksten i skattegrundlaget sammenlignet med statsgarantien. Dette – og mere - spiller ind på det obligatoriske valg; selvbudgettering eller statsgarantien.

Få klarlagt hvilken budgetteringsform, der er mest fordelagtigt for din kommune for 2020 i samarbejde med Dataproces. Vi leverer et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, baseret på beskrivelser og analyser af både globale, nationale og lokale forhold og forventninger til de fremtidige økonomiske konjunkturer. Budgetvalgsrapporten giver også indsigt og overblik i forhold til udligningssystemet, kommunens udskrivningsgrundlag og erhvervsstruktur. Budgetvalgsrapporten udgør et dybdegående og pålideligt fundament for forvaltningens videre arbejde og indstilling, forud for det årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Vil du vide mere?

Læs mere om analysen på vores hjemmeside eller kontakt Dataproces.