Brainstorm - Landskab

Samarbejde med Aalborg Universitet

Optimering af udrulningsprocessen af Min Sag

I Dataproces har vi løbende samarbejde med projektgrupper fra Aalborg Universitet for at få ny viden og nye ideer. Denne gang handler samarbejdet om optimering af udrulningsprocessen af Min Sag.


Vi har efterhånden stor erfaring med projektgrupper fra Aalborg Universitet, som vi gennem de seneste år har haft positive oplevelser med. Vi oplever, at disse samarbejder kan være med til at fremme innovation og udvikling i Dataproces, hvor de studerende kan berige os med deres viden og faglige kompetencer, der i sidste ende kan være med til at give inspiration og styrke virksomhedens produkter og services såvel som de interne processer.

Samarbejdet er på den måde til gavn for både Dataproces og de studerende og er en gave for udviklingen og fagligheden. Denne type samarbejde er af stor værdi, hvor særligt de nye øjne og friske kræfter kan være med til at optimere arbejdsprocesser eller -områder i Dataproces.

Fokus på Min Sag

I foråret har vi påbegyndt endnu et samarbejde med Aalborg Universitet. Denne gang med en gruppe fra uddannelsen Cand.it. i IT-ledelse, der er en uddannelse, som har fokus på ledelse, forandring og udvikling af organisationer gennem dygtig anvendelse af IT. Samarbejdet foregår med vores afdeling Automatisering og Udvikling, hvor gruppen skal undersøge, hvordan vi i Dataproces kan optimere udrulningsprocessen af Min Sag ude hos kommunerne.

Samarbejdet beror på et ønske om at kunne støtte kommunerne endnu bedre i forhold til opsætningen og ibrugtagningen af Min Sag. Vores ønske i Dataproces er at kunne understøtte og supportere kommunerne bedst muligt i hele implementeringsfasen og sikre, at både IT-afdelingen og superbrugerne i den enkelte kommune inddrages så tidligt i processen som muligt for at sikre både ejerskab og forankring af løsningen.

Derfor er dette også fokuspunktet for forårets samarbejde med projektgruppen. Vi ser frem til at sætte gang i den videre færd med at sikre den bedst mulige implementering ude hos kommunerne, hvor særligt gevinstrealisering og inddragelse af kommunens medarbejdere er i centrum for at understøtte forandringsprocessen og forankringen af løsningen. Vores mål er at sikre, at kommunen får det bedst mulige udbytte af Min Sag, og dette starter allerede i implementeringsfasen, som vi nu har fokus på at styrke yderligere.