30_v2_redigeret_1356x339

Webinar: Udligningsreformens konsekvenser for mellemkommunal refusion

Betalingskommunekoden i CPR og ændringer i refusionsbestemmelserne på skoleområdet

Udligningsreformen medfører, at opgørelsen af kommunens udgiftsbehov i den kommunale udligning fremover udelukkende skal baseres på de borgere, der bor inden for egen kommunegrænse. Hidtil er kommunen også blevet kompenseret for udgifter til borgere i andre kommuner, såfremt den har haft den generelle betalingsforpligtelse efter retssikkerhedsloven. Disse borgere og deres betalingskommuneforhold har indtil nu skullet registreres i CPR med den såkaldte kode 4. Dette ændres med udligningsreformen med virkning fra d. 1. januar 2021. Derefter vil der formentlig fortsat være mulighed for at anvende registreringen, men det bliver frivilligt at indføre og kontrollere denne. Dermed ændres incitamentsstrukturen for anvendelsen af koden fundamentalt, og det må formodes at påvirke validiteten af disse data negativt. Derfor gør kommunen klogt i allerede nu at gøre sig overvejelser med hensyn til arbejdsgangene for opdatering af koden – og om hvorvidt kommunen i det hele taget på længere sigt bør anvende koden som et arbejdsredskab til mellemkommunal refusion.

På skoleområdet, der i et mellemkommunalt øjemed rammes særlig hårdt, har det hidtil været en betingelse for mellemkommunal refusion, at den pågældende borger medtaltes i en anden kommunes folketal end bopælskommunens i relation til den kommunale udligning. Dette ændres nu således, at udligningsreglernes betingelser for, hvornår en borger kunne tildeles en kode 4, indskrives direkte i skolelovgivning. Disse regler er ikke 100% kongruente med retssikkerhedslovens regler om refusion. Endvidere kan der mellem de forskellige skolelovgivninger være forskel på ændringernes tilbagevirkende kraft.

For at hjælpe kommuner med at blive klar til at arbejde under de nye vilkår, som bliver hverdagen fremover, tilbyder Dataproces et oplysende webinar omkring udfordringerne og hvordan de kan håndteres. Webinaret er gratis og pladserne tilbydes efter først-til-mølle-princippet.

Dato: Torsdag d. 9. juli 2020

Tidspunkt: 9.30-10.00

Værter: Esben Høier Schmidt og Lone Friis

Sted: Zoom via Microsoft Teams