Statsgarant eller selvbudgettering

Forårets nyheder

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Økonomien er i opgang - og det kan betyde et skifte i budgetteringsform

Hvert år skal kommunen beslutte, om den vil basere kommende års budget på egne skøn og forventninger eller på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden finanskrisen har dette valg været oplagt for hovedparten af landet kommuner; i nedgangstider er statsgarantien ofte at foretrække.

I dag går det heldigvis bedre og opsvinget kan efterhånden mærkes over hele landet. Det betyder, at spørgsmålet om selvbudgettering igen kan blive aktuelt, også selv om I tidligere har vurderet jeres situation.

Få klarlagt hvilken budgetteringsform, der er mest fordelagtigt for din kommune for 2019 i samarbejde med Dataproces. Vi leverer et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, baseret på beskrivelser og analyser af både globale, nationale og lokale forhold og forventninger til de fremtidige økonomiske konjunkturer. Budgetvalgsrapporten giver også indsigt og overblik i forhold til udligningssystemet, kommunens udskrivningsgrundlag og erhvervsstruktur. Budgetvalgsrapporten udgør et dybdegående og pålideligt fundament for forvaltningens videre arbejde og indstilling.

Læs mere om rapporten her.

Budgetvalgsrapport

En budgetvalgsrapport fra Dataproces indeholder bl.a. følgende:

  • Gennemgang af forventningerne til dansk økonomi

  • Analyse af kommunens erhvervssammensætning og konsekvenserne heraf

  • Indføring i det kommunale udligningssystem og de afledte effekter

  • Analyse af kommunens befolkningsudvikling i indeværende år og eventuel afvigelse af statsgarantien

  • Konsekvensberegninger ved selvbudgettering i ”best-, worst- og realistisk case”