Dataproces ønsker glædelig jul og godt nytår

Nyhedsbrev

Dataproces ønsker glædelig jul og godt nytår

Traditionen tro skal I alle ønskes glædelig jul og godt nytår fra os.

I Dataproces kender vi vores samarbejdspartnere og vi véd hvad der er vigtigt for jer. Værdien i vores samarbejde ligger i den gensidige tillid, der opstår gennem langvarige og professionelle relationer, baseret på respekt for hinandens roller og kompetencer.

Derfor er det vigtigt for os hele tiden af være i dialog med jer: Lytte, forstå, udvikle, teste og implementere. Gennem analyser og software-løsninger bidrager Dataproces til, at I som samarbejdspartnere opnår værdi i form af mere effektive processer, korrekt håndtering af opgaverne - og penge i kassen.

Når jeg her op mod jul gør status efter mit første halve år som CEO i Dataproces er det med fokus på, at Dataproces er lykkedes med følgende:

  • I løbet af sommeren og efteråret har vi hjulpet over 50 kommuner med at træffe et uhyre vigtigt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skatter og tilskud
  • Vi har solgt Marc Fleksløn til i alt 55 kommuner
  • Nye produkter som f.eks. Mars Udflytning og Marc Afstemning er blevet godt modtaget
  • Marc Ydelseskontrol og Marc Helbredstillæg er på vej og vi er i god dialog med flere kommuner om køb af løsningerne
  • Mange flere brugere har fået adgang til at benytte REVIEW til håndtering af sager om aktindsigt og større gennemlæsningsopgaver med mulighed for sikker og effektiv fjernelse af eksempelvis personfølsomme oplysninger
  • Vores webinarer om bl.a. mellemkommunal refusion er velbesøgte – ofte med over 100 deltagere


Vigtigst er dog at vi får virkelige fine tilbagemeldinger fra jer: vores løsninger er nemme af bruge, hurtige at implementere og kompetent driftet og supporteret.

Tak for dét! Vi vil gøre vores yderste for at leve op til tilliden.


Nyt værktøj i 2024
I det nye år vil vi præsentere jer for spændende produktnyheder. Heriblandt vores nye værktøj til at understøtte den overordnede økonomistyring i landets kommuner. Løsningen har fokus på befolkningsudvikling og vi tror på, at løsningen bliver et hit. Der er tale om en moderne og dynamisk softwareløsning, hvor I som kommune kan danne en træfsikker befolkningsprognose på baggrund af en række parametre, som I selv kan justere på (eks. udstykning af grunde, byggeri af almene boliger osv.). Men det bedste er, at løsningen snakker sammen med vores øvrige løsninger på tilskuds- og udligningsområdet, sådan at ændringer i befolkningsudviklingen automatisk slår igennem på finansieringsprognosen.

Det er sådan vi arbejder i Dataproces: vi tager udgangspunkt i vores samarbejdspartneres ønsker og behov og bruger hinandens viden og kompetencer. Sammen skaber vi VÆRDI MED DATA.

Jeg håber, at I vil læse hver løsnings julehilsen til jer.

Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår

Michael Binderup
CEO, Dataproces Group A/S


Julehilsen fra team Udligning
Julehilsen fra team MARS
Julehilsen fra team REVIEW
Julehilsen fra team MARC