SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Dataproces er SKI-leverandør af ASP- og Cloud-løsninger på rammeaftale 02.19. Væsentlige dele af Dataproces’ nuværende løsninger inden for datavalidering, indtægtsoptimering og automatisering er dækket af rammeaftalen, der løber fra december 2014 til december 2018.

Kommuner og den offentlige sektor i øvrigt kan i visse tilfælde samarbejde med Dataproces via SKI* (Statens og Kommunernes Indkøbsservice)

*Kort om SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er en indkøbsorganisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor. Ved at anvende SKI undgår disse selv at investere ressourcer i den lange og ofte komplicerede proces, det er at udforme og gennemføre et udbud.