KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?

Værktøjet understøtter og kvalificerer kommunens valg i forbindelse med budgetlægningen

Mange kommuner kender til udfordringen med at vurdere de forskellige gevinster og risici, der er forbundet med valget om enten at vælge statsgarantien eller at selvbudgettere i det kommende budgetår. Med Dataproces' prognoseværktøj får kommunen større sikkerhed og et bedre beslutningsgrundlag at træffe valget ud fra.

Værktøjet bygger på data fra statsgarantien og gør det nemmere for kommunen at opstille og tydeliggøre usikkerheder og udbytte ved de forskellige valg. Gennem et intuitivt design, kan kommunen ændre i tallene relateret til beskatningsgrundlaget, udskrivningsgrundlaget eller befolkningstallene for at se, hvad der kan være af gevinster eller tab ved at vælge enten statsgarantien eller ved at selvbudgettere.

Fordele og udbytte ved værktøjet

  • Bygger på opdaterede data og modeller for udregning

  • Giver mulighed for det samme solide beslutningsgrundlag hvert år

  • Gør det nemmere at vurdere det økonomiske udfald af de forskellige scenarier og valg

  • Har en overskuelig og brugervenlig opsætning, der er nemt at navigere og ændre i

  • Mindsker afhængigheden af den personbårne viden og kompetencer

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA