Prognoseværktøj: Udvikling i finansieringsgrundlaget

Værktøjet giver større sikkerhed og et bedre beslutningsgrundlag i budgetlægningsprocessen

Dataproces har udviklet et værktøj, der har til formål at understøtte jeres arbejde med at lægge og følge op på et kvalificeret og retvisende budget for indeværende samt kommende budgetår i regi af tilskuds- og udligningssystemet.

Gennem et brugervenligt design får I et overblik over udviklingen i kommunens samlede finansieringsgrundlag. Værktøjet opdateres løbende med nye datamaterialeudgivelser, og fremskrivningerne af jeres finansieringsgrundlag bliver derfor mere og mere præcise, jo tættere det kommunaløkonomiske årshjul kommer på statsgarantien.

Værktøjet bygger på Dataproces’ gennemtestede tilskuds- og udligningsmodel, og I har mulighed for selv at justere på en række parametre i værktøjet, der har betydning for fremskrivningen af jeres finansieringsgrundlag. Værktøjet indeholder også beskrivelser og grafiske fremstillinger af de centrale mekanismer og elementer i tilskuds- og udligningssystemet, og det er muligt at lave sammenligninger af forskellige scenarier.

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA