Statsrefusion: Udlændinge og enkeltposteringer

Få hjemtaget statsrefusion på et opdateret datagrundlag

Udgifter forbundet med modtagelse af flygtninge kompenseres af staten via forskellige ordninger. Dataproces analyserer og optimerer kommunens hjemtagelse af statsrefusion på flygtningeområdet, samt hjælper kommunen med at identificere eventuelle indsatsområder i forhold til områdets fremadrettede håndtering.

Fordele og udbytte:

  • Retmæssig statsrefusion

  • Status og overblik i forhold til nuværende praksis

  • Forbedret datakvalitet

  • Indsigt i de gældende regler og datakilder

  • Vidensdeling til fordel for kommunens fremadrettede praksis

Denne statsrefusionsanalyse kan med fordel udføres sammen med Statsrefusion: Enkeltposteringer. Dataproces står til rådighed med tilhørende bistand og vejledning i hele processen - fra kontrakten er underskrevet til resultatets aflevering.

Statsrefusion: Enkeltposteringer

Få hjemtaget statsrefusion på et opdateret datagrundlag

Dataproces hjælper kommunen med at opnå en retmæssig refusionshjemtagelse, og identificerer samtidig eventuelle indsatsområder i forhold til områdets fremadrettede håndtering. Denne analyse omhandler kommunens enkeltposteringer på hovedkonti 0-6 i økonomisystemet de seneste tre år, med fokus på fejlposteringer og funktionsanalyser.

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering