Statsrefusion: Udlændinge

Få hjemtaget statsrefusion på et opdateret datagrundlag

Udgifter forbundet med modtagelse af udlændinge kompenseres af staten via forskellige ordninger. Dataproces analyserer og optimerer kommunens hjemtagelse af statsrefusion på udlændingeområdet, samt hjælper kommunen med at identificere eventuelle indsatsområder i forhold til områdets fremadrettede håndtering.

Fordele og udbytte:

  • Retmæssig statsrefusion

  • Status og overblik i forhold til nuværende praksis

  • Forbedret datakvalitet

  • Indsigt i de gældende regler og datakilder

  • Vidensdeling til fordel for kommunens fremadrettede praksis

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering