Udtalelser

Faaborg-Midtfyn Kommune bruger Dataproces som konsulent i sager om mellemkommunal refusion i forhold til borgere, der bor i ældre- eller plejeboliger. Vi drager stor nytte af den erfaring, som Dataproces har på området.

I komplekse sager får vi hjælp og vejledning i forhold til hvordan vi skal agere i sagen.

Vi har stor tillid til den hjælp og vejledning vi får, da vejledningen er underbygget med konkrete afgørelser eller principafgørelser.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Arbejdsgruppe

Mellemkommunale betalinger

Faaborg-Midtfyn Kommune

Jeg har længe efterspurgt en form for kommunal Big Data analyse, så vi kan indfri det potentiale, der følger de forgangne års digitalisering. Digital Indtægtsoptimering gør netop dette, og Dataproces bestrider metoden professionelt og pålideligt, med stor forståelse for kommunal økonomi og administration.

Med andre ord: De har leveret varen.

Brønderslev Kommune

Jens Davidsen

Stabschef: Økonomi, Personale og IT

Brønderslev Kommune

Juristen fra Dataproces underviste i det mellemkommunale område med stor indsigt og kompetence. Både på det overordnede, lovtekniske niveau og i forhold til de konkrete udfordringer, vi møder i vores hverdag. På begge fronter ramte han plet og vi er samlet set meget tilfredse.

Undervisningen var relevant og givende - både i teori og i praksis.

Brønderslev Kommune

Sanne Riger

Borgerservicechef

Brønderslev Kommune

Jeg er overbevist om, at denne form for dataanalyse er af relevans for alle landets kommuner (…)

Det handler om at udnytte de nye muligheder, der opstår, nu hvor vi efterhånden er lykkedes med at digitalisere kommunen. Muligheder, vi er blevet langt bedre til at spotte og gribe, takket være samarbejdet med Dataproces.

Mariagerfjord Kommune

H.C. Maarup

Dav. Borgmester

Mariagerfjord Kommune

MOX-implementeringen på vandforbrug sparer os rigtig meget tid. Før indebar processen tripel-indtastning af oplysninger, men nu kan vi nøjes med den faglige vurdering. Resten er automatiseret.

Hjørring Kommune

Mette Skovmand

Miljøingeniør

Hjørring Kommune

Vi er altid meget omhyggelige med konteringen af moms og den efterfølgende revision. Så meget desto mere imponerende er det positive resultat af Dataproces’ momsprojekt.

Lemvig Kommune

Ove Weller Nielsen

Økonomichef

Lemvig Kommune

Som afdeling er vi optaget af at have en effektiv indsats og ikke betale for mere, end det vi skal - det gælder også på førtidspensionsområdet.

Vi har i den forbindelse samarbejdet med Dataproces og været yderst tilfredse med den professionelle tilgang og deres grundige arbejde.

Det har sparet os for betydelige summer og samtidig inspireret os til at kigge vores arbejdsgange igennem.

Silkeborg Kommune

Lauge Clemmensen

Dav. Stabsleder, Job- og Borgerservice

Silkeborg Kommune

For nogle år tilbage lavede vi et projekt med Dataproces, hvor de konkret gav sig til at undersøge vores refusioner og betalinger på førtidspensionsområdet. Det medførte, at vi kunne lægge rigtig mange penge i kommunekassen - ca. 10 millioner kroner.

Det resultat gjorde os opmærksomme på Big Data som et område, vi måtte interessere os noget mere for. Og det var egentlig sådan, det startede.

Silkeborg Kommune

Michael Maaløe

Dav. Job- og Borgerservicechef

Silkeborg Kommune

Vi er meget tilfredse med kurset, vi har modtaget fra Dataproces’ juridiske team omkring retssikkerhed og administration med særligt fokus på mellemkommunal refusion.

Undervisningen var professionel og tilpasset vores behov med det resultat, at vi fik opfrisket flere områder på forholdsvis kort tid.

Vesthimmerland Kommune

Lene Schmidt

Myndighedsleder

Vesthimmerland Kommune

Sammen med Dataproces har vi fået gennemført den ønskede analyse og taget hånd om problemstillingen, så vi fremadrettet undgår lignende situationer.

Viborg Kommune

Jørgen Bach

Økonomichef

Viborg Kommune

Jeg oplever Dataproces som en god med- og holdspiller. De bringer viden og redskaber i spil, som kan give kommunen indsigt i komplekse procedurer i forhold til førtidspension. Samtidig hjælper de med at sikre, at disse kompetencer kan implementeres efterfølgende – til fordel for kommunens fremadrettede indsats på førtidsområdet.

Brøndby Kommune

Ebbe Ellekilde Andersen

Økonomikonsulent

Brøndby Kommune

Jeg har flere gange samarbejdet med Dataproces’ udligningsteam. Det har været værdifuldt i vores arbejde med den økonomiske strategi og planlægning. De leverer professionelt og med stor faglig indsigt i kommunernes finansiering.

Lolland Kommune

Brian Johansen

Dav. Økonomichef

Lolland Kommune

Vi har i Greve Kommune været de allerførste til at overgå fra KMD Aktiv til KY i MARC Fleksløn, og der er ingen tvivl om, at MARC Fleksløn også virker til KY. Vi var meget spændte på, om Dataproces kunne få en robot til at arbejde i KY – især efter at have hørt om alle de problemer, der har været (med KY), men vi blev positivt overraskede.

Allerede fra første dag, kørte robotten – og allerede den første måned vi tog KY-løsningen i brug, nåede vi omkring de 70% automatisk behandlede sager. Vi er rigtig glade for løsningen og for vores gode samarbejde med Dataproces. For mig som leder er det fantastisk, at Dataproces altid er hurtige til at reagere og svare, og hvis der er det mindste problem, så ordner de det med det samme. Så for os, har det været en rigtig positiv oplevelse

Greve Kommune

Meya Masumba

Teamleder Ydelsesteam

Greve Kommune