Dataproces

Få et lynhurtigt kig på MARS Moms

MARS Moms er et modul i platformen MARS, som hjælper kommunerne med at føle sig trygge i konteringen af korrekt moms

Moms er et vigtigt område for kommunerne, men det kan også være forbundet med stort besvær og kompleksitet. Det kan til tider være svært at navigere i lovgivning og regler, og der kan nemt snige sig en fejl ind. Derfor har Dataproces udviklet MARS Moms, et modul i platformen MARS, som hjælper kommunerne med at føle sig trygge i konteringen af korrekt moms.Q&A fra webinaret

Spørgsmål

Svar

Kan man ompostere fejlkonteringer fra Mars moms?

Ja.

Der bliver fortalt mere om det senere i webinaret.

Viser den kun det der ligger på 4.0 i dette tilfælde?

[10:18] Nick Lissner
Det afhænger af, hvilket "fokus" der er valgt i toppen.

MARS Moms kan godt vise poster, hvor det både er Art og Ejerforholdskode, der kan rettes.

[10:19] Nick Lissner
MARS Moms viser dog altid kun de poster, hvor rettelsen rent faktisk medfører momsrefusion, så man ikke skal forholde sig til alle de poster, hvor der ikke er økonomi at hente.

Udelukker modulet posteringer, der allerede er omkonteret?

Hvis posteringerne er omkonteret korrekt, medtages de ikke. Hvis de er omkonteret, men det fortsat ikke er korrekt, medtages de.

Kan vi få hjælp til at finde de poster hvor vi "skylder" ?

Det er rigtigt, at det er den positive økonomi der er i fokus, men systemet er bygget til at finde fejl, så det er indbygget i systemet at finde fejl så der vil også være eksempler på det negative.

I nævner OPUS - virker det også med Prisme

Pilotprojektet er udviklet i OPUS, men vi er ved at udvikle til Prisme også. Og for den sags skyld også ØS Indsigt.

Kan der fremsøges på profitcenter niveau?

Ja, man kan bruge "Filter"-funktionen til at fremsøge på bestemte profitcentre.

Kan der laves omposteringer direkte fra MARS moms? Hvordan gøres det?

I løsningen pt (som omfatter OPUS og har Prisme ØS Indsigt i udvikling) sker det ved, at man kan udtrække en rapport med alle de omkonteringer, der skal ske. Denne kan herefter indlæses i OPUS, hvorefter omkonteringen sker automatisk. Man laver altså ændringerne i MARS Moms og indlæser dem derefter (maks. 5 minutter) i OPUS.
Webinaret blev afholdt Onsdag d. 17. august 2022, kl. 10:00-10:30

Optagelse fra webinar