Dataproces

Barnets lov

Få styr på de kommunaløkonomiske konsekvenser af de handle- og refusionsmæssige ændringer, der forårsages af barnets lov

Hvordan ændres handlekommunebegrebet, hvilke ændringer kommer der i serviceloven, og hvad udløser fremadrettet krav om mellemkommunal- og statsrefusion?

I dette webinar vil Jurist Esben Schmidt fra Dataproces gennemgå de ændringer og konsekvenser for henholdsvis mellemkommunal refusion og statsrefusion, som vedtagelsen af barnets lov i dets nuværende form forventes at medføre.

På webinaret vil Esben give et 360 graders gennemsyn af lovændringen, med henblik på den forventede fremadrettede praksis. Dette med fokus på at kortlægge barnets lov med følgelove har af tilsigtede og utilsigtede konsekvenser for den gældende lovgivning, der har betydning for mellemkommunal- og statsrefusion.

Konsekvenserne er mangeartede og stikker i mange forskellige retninger.
Hvad betyder barnets lov således for statsrefusionen på særligt dyre enkeltsagsområdet for hjælpemidlerne? Kan de stadigvæk puljes i flerbørnsfamilier, og hvad skal kommunerne være opmærksomme på i den henseende? Hvordan ændres opholdskommunebegrebet sig for børn der bor alene? Og hvordan vil handlekommunebegrebet for børn blive ændret i forhold til forældremyndighedsindehaveren?

Disse spørgsmål og mange flere vil Esben dykke ned i og forsøge at besvare på webinaret.

Målgruppe:
Controllere, sagsbehandlere, økonomikonsulenter, ledere inden for børn, voksne og skoleområdet.

Download præsentationWebinaret blev afholdt Torsdag d. 8. juni 2023, kl. 10:00-11:30

Optagelse fra webinar