Dataproces

MARC: Afstemning på en nem og ensartet måde

Frigiv tid til kerneopgaven med MARC Afstemning

Overgangen fra KMD Aktiv til KY og KSD har gjort afstemningsopgaven til en tung og tidskrævende opgave med utallige regneark. Her skal de økonomiske posteringers rejse dokumenteres fra KY til økonomisystem samt fra økonomisystem til SKAT.

Disse utallige Excel-ark og sammenstillingen af data er en tidskrævende opgave og desværre har revisionen heraf også fået et større fokus.

Netop derfor har Dataproces i samarbejde med Skive Kommune udviklet en SaaS-løsning som løser opgaven i løbet af ingen tid. Kommunen er blot ansvarlig for at uploade de forskellige rapporter og får dem så derefter præsenteret som en sammenføring af alle rapporterne.

MARC Afstemning sikrer at I kommer godt i mål med Afstemning opgaven, samtidig med at MARC kan levere rapporter som kan afleveres direkte til revisionen.


På dette webinar vil vi vise jer hvordan MARC Afstemning som noget nyt understøtter kontoafstemningen (økonomikonto).

Kommunen opnår en sikker administration af digitale opgaver, hvor MARC-robotten identificerer uoverensstemmelser på tværs af systemerne - på samme vis som en medarbejder. Samtidig frigives tid til kerneopgaven, og risikoen for slå- og tastefejl minimeres.

Webinaret blev afholdt Torsdag d. 12. oktober 2023, kl. 10:00-10:40

Optagelse fra webinar