Dataproces

Erfa Førtidspension - Mellemkommunal Refusion (MARS)

Dataproces afholdte ERFA-møde vedr. førtidspension og mellemkommunal refusion tirsdag d. 29. november kl. 9-12.

Vores arbejde med de danske kommuner afføder rigtig mange interessante spørgsmål af forskellig art. Men ét spørgsmål vedr. mellemkommunale refusioner fylder særligt meget: Hvad stiller vi op med førtidspension og praksisændringen heraf?

Download case og svarAnkestyrelsen ændrede i november 2019 praksis vedr. mellemkommunal refusion for førtidspension. Dette har skabt stor usikkerhed i håndteringen af refusionen, bl.a. fordi flere af de forskellige IT-systemer, der har håndteret refusionen, på flere områder, ikke har stemt overens. En del af praksisændringen blev rullet tilbage ved lovgivning i 2020, men tilbage står fortsat problemet med, at en udløbet 6-årsregel kan ”fjerne” institutionsreglen.

Praksisændringen står således i kontrast til lovgivningen på området, hvilket har øget kompleksiteten for et allerede komplekst område. Sagsbehandleren skal nu forholde sig til endnu flere udfordringer end hidtil, og samtidig griber flere andre problemstillinger tilmed ind i spørgsmålet om, hvorvidt det i det hele taget er muligt at lave en strømlinet IT-håndtering af den mellemkommunale refusion for førtidspension.

Foruden praksisændringerne, er førtidspensionsområdet det område indenfor mellemkommunal refusion, hvor vi mest bruger vores brede ekspertviden indenfor området. Både igennem dataanalyser og softwareløsninger til vores kunder, men også igennem undervisning som f.eks. kurser hos Komponent.

På denne baggrund inviterer vi hermed alle interesserede til et fælles ERFA-møde, hvor formålet er at give deltagerne en platform til at dele erfaringer og ideer på tværs af kommuner, og samtidig give vores besyv med på de mest stillede spørgsmål. Vores jurist og ekspert på området, Esben Høier Schmidt, er hovedtaler på dagen, og om dagens tema siger han: ”Jeg vil stille skarpt på juraen i hovedproblemstillingen og flere af de tilstødende problemstillinger – herunder de forældelsesmæssige aspekter, som nu 3 år efter praksisændringen især begynder at melde sig. Endvidere vil jeg se nærmere på kendte uoverensstemmelser mellem Ankestyrelsens praksis og setup’et i KP”.

Vi håber, at se jer til en lærerig dag, hvor vi kan udveksle viden og idéer indenfor mellemkommunal førtidspension.

Præsentation fra webinarWebinaret blev afholdt Tirsdag d. 29. november 2022, kl. 09:00-12:00

Optagelse fra webinar