Dataproces

Moms og data

Kan kommunal momsrefusion digitaliseres?

Du inviteres hermed til webinar omkring digitalisering af kommunal momsrefusion. Vores digitale platform MARS har et modul der kommer med et bud på, hvordan arbejdsgangen omkring momsrefusioner kan digitaliseres.

Webinaret bliver præsenteret af Anders Høgh, teamleder for MARS, og Nick Johansen, juridisk konsulent på bl.a. momsområdet.

Under webinaret vil vi komme ind på:

  • Den traditionelle tilgang til moms: hvilke udfordringer står kommunerne overfor?

  • Data og kilder hertil: hvilke datakilder er nødvendige, for at kunne løse opgaven?

  • Fordelen ved digitalisering og datatilgang: hvordan kan data hjælpe med at mindske arbejdsbyrden og arbejde med momsrefusion i indeværende år?

  • MARS Moms: hvordan ser arbejdsgangen ud i MARS Moms?

Webinaret blev afholdt Onsdag d. 22. marts 2023, kl. 09:00-09:30

Optagelse fra webinar