Dataproces

Mellemkommunal refusion

Nyt fra fritvalgsområdet

Ved principændringen i juni 2018, ændrede Ankestyrelsen sin praksis med hensyn til mellemkommunal refusion på fritvalgsområdet (retssikkerhedslovens §9c, stk. 5) derhen, at det i hovedtrækkene er fraflytningskommunen, der har pligten til at sørge for, at den bolig, borgeren tilflytter, lever op til lovkravene for at være refusionsbærende, og at den ikke er for dyr. Samtidig er det formentlig også fraflytningskommunens pligt at påse, at dobbeltvisitationskravet er opfyldt. Efterfølgende ændringer i borgerens støttebehov fratager herefter ikke tilflytningskommunen retten til refusion. En betydelig undtagelse hertil er dog, at det fortsat er tilflytningskommunens problem, hvis den pågældende bolig efterfølgende ikke viser sig at være en refusionsbærende ældrebolig, eller en bolig, som fortsat drives efter den gamle ældreboliglov.

På webinaret sætter Dataproces og Poul Schmith/Kammeradvokaten fokus på området, ved at kigge på den nyeste praksis i tilfælde, hvor en borger først flytter efter fritvalgsreglerne, men efterfølgende overgår til en bolig efter sidestillingsreglen (retssikkerhedslovens §9c, stk. 2, nr. 5), og hvor en borger flytter til en bolig, der oprindelig var drevet efter den gamle ældreboliglov, men siden er overdraget til en ejer, der ikke lovligt kan drive boliger efter denne lov. Hvis der er tid, vil vi desuden komme ind på nogle af de øvrige mellemkommunale problematikker, vi hyppigt møder i vores dialog med kommunerne, herunder mellemkommunal refusion ved bevilling af STU, ligesom vi som sædvanlig tager imod spørgsmål fra publikum.

Webinaret blev afholdt Tirsdag d. 27. juni 2023, kl. 10:00-11:00

Optagelse fra webinar