Dataproces

Sagsbehandling af førtidspension

Få styr på 6-års reglen og optimer de interne arbejdsgange ved automatisk sammenfletning af data

Hvordan I kan finde sammenhængene og optimere arbejdsgangene på førtidspensionsområdet ved sammenfletning af data fra blandt andet Kommunernes Pensionssystem.

Førtidspensionsområdet er et komplekst sagsområde. I Dataproces oplever vi hvert år en masse henvendelser både vedrørende det regelgrundlag og forståelsen heraf inden for området. Samt hvordan vores samarbejdspartnere kan optimere deres egne arbejdsgange ved datasammenføring for herigennem at sikre, den mellemkommunale refusion inden for området. Med den stadig skiftende lovgivning på området, oplever vi, at specielt 6-års reglen udfordrer mange af vores kunder og dermed medfører en tung sagsgang på området.

I Dataproces har vi brugt 12 år på at udvikle en løsning, der både kan håndtere, forstå og tolke det juridiske aspekt af førtidspensionsområdet - uanset om det er 6-års reglen eller institutionsreglen, der kommer i spil. Ligeledes kan løsningen håndtere en række forskellige datakilder, herunder blandt andet Kommunernes Pensionssystem, der kan komme i spil, når vi sagsbehandler inden for området. Alt sammen med fokus på at nedbringe den juridiske kompleksitet ved sagsarbejdet, minimere behovet for at slå op i flere forskellige fagsystemer, og sikre at alle relevante sager bliver vurderet, og korrekt mellemkommunal refusion bliver hjemtaget.


I løbet af dette webinar vil vi præsentere de mange muligheder i MARS universet og demonstrere, hvordan vi effektivt bruger data fra Kommunernes Pensionssystem til at forenkle sagsbehandlingen. Automatisk udsøgning i overensstemmelse med 6-års reglen er en af vores centrale styrker, da vi ved, hvor tidskrævende og fejlbehæftet denne opgave kan være manuelt.
Vores automatiske udhentning og fremstilling af data fra Kommunernes Pensionssystem gør det nemt for dig at få den nødvendige indsigt og oplysninger uden besværet med manuel indsamling. Men vores løsning stopper ikke her. Vi sikrer altid, at du er opdateret i henhold til de seneste lov- og praksisændringer, så du kan fokusere på det vigtigste.

Vi ser frem til at byde dig velkommen på vores webinar, hvor vi sammen vil udforske, hvordan vores MARS-løsning og fokus på data kan skabe en mere tryg og effektiv sagsbehandling af mellemkommunal refusion inden for førtidspension.

Webinaret blev afholdt Onsdag d. 13. september 2023, kl. 13:15-14:00

Optagelse fra webinar