Dataproces

Skab økonomisk råderum med MARS

Hvordan kan din kommune skabe et øget økonomisk råderum med MARS?

Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og i tråd hermed begynder det kommende års budgetforhandlinger for alvor at komme i gang.

I øjeblikket sidder en lang række af landets kommuner og kæmper med en række sparekataloger, prioriterer eventuelle investeringer i velfærden, og forsørger at balancere de forskellige politiske ønsker. Alt sammen med fokus på at få det mest mulige ud af egen kommunens økonomiske ramme.

I Dataproces hjælper vi hvert år en lang række af landets kommuner med at skabe et øget økonomisk råderum. Dette gør vi blandt andet igennem vores platform MARS, der har fokus på at sikre en korrekt hjemtagelse af mellemkommunal refusion, statsrefusion og MOMS.

29 af landets kommuner anvender i dag vores platform, der giver både sagsbehandleren og økonomichefen en tryghed om og et kvalitetsstempel for det arbejde og ansvar de har for kommunens samlede økonomi.

På dette webinar vil vi kort gennemgå og vise hvilket potentiale vores platform indeholder, og give eksempler på hvordan den kan være med til at skabe tryghed om økonomien i jeres kommune. Dette ved en kort præsentation af platformen som helhed og de enkelte moduler den indeholder. Med fokus på de eventuelle gevinstrealiseringer, som I kan høste, ved at digitalisere de enkelte områders arbejdsopgaver med fokus på følgende fordele: Effektivisering, ressourceoptimering, kvalitetstjek, øget økonomisk råderum.

Målgruppe:
Økonomichefer, teamledere, afdelingsledere af budget/regnskab og IT.

Skal dit spørgsmål behandles på webinaret?
Vi ønsker at webinaret bliver så virkelighedsnært som muligt og vil gerne behandle dine spørgsmål. Du kan sende spørgsmål til Kommunikation@dataproces.dk

Webinaret blev afholdt Tirsdag d. 13. juni 2023, kl. 10:00-10:45

Optagelse fra webinar