Dataproces

Statsgaranti eller selvbudgettering

Hvordan ser den beslutning ud nu på baggrund af økonomisk redegørelse fra december?

Tre gange årligt udgives økonomisk redegørelse. Udviklingen heri er afgørende for forventningen til det kommunale udskrivningsgrundlag og derved niveauet af kommende års statsgaranti.

I år er udgivelsen særlig relevant, da 82 kommuner i sommers valgte at selvbudgettere. Hvorfor udgivelsen af økonomisk redegørelse i december måned har været ventet med spænding, da denne således er første indikator om hvorvidt de 82 kommuner valgte rigtig, da de valgte at selvbudgettere. Eller i stedet skulle være gået med det statsgaranterede grundlag som de resterende 16 kommuner valgte.

På dette webinar vil udligningsekspert og afdelingschef i Dataproces, Kasper Lund Nødgaard, gå i dybden med hvilken betydning økonomisk redegørelse har for valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering for budget 2024, med fokus på hvordan efterreguleringen forventes at lande med afsæt i den opdaterede prognose.

Derudover vil vi stille skarpt på, hvilken betydning udgivelsen har for forventningen til det statsgaranterede grundlag for 2025. Økonomisk redegørelse i december hvert år giver nemlig det første bud på det statsgaranterede grundlag for kommende budgetår, og dermed den første indikation af, hvad de kommunale indtægter og følgelig bloktilskud forventes at blive når statsgarantien foreligger.

Betaling:
Webinaret er gratis for alle vores samarbejdspartnere inden for udligning. Mens det for øvrige deltagere koster 995 kr. ekskl. moms pr. deltager, dog maks. 3.500 kr. ekskl. moms pr. kommune. Foruden webinaret vil I få leveret et opdateret skøn for hvor vi forventer jeres efterregulering af budget 2024 lander på baggrund af det opdaterede skøn fra økonomisk redegørelse.
Webinaret bliver optaget og udsendes efterfølgende til alle deltagere.

Tilmelding:
Du tilmelder dig via. nedenstående tilmeldingslinket, hvor du skal udfylde de relevante oplysninger. Du vil efter afholdt webinar modtage en faktura. Ved samme EAN nr. samler vi betalingerne, og tager højde for antal deltagere fra samme kommune.

Kan du ikke deltage?
Så tilmeld dig alligevel. Vi sender en optagelse af webinaret til alle tilmeldte.

Målgruppe:
Økonomikonsulenter, controllere, teamleder, teamkoordinatorer, økonomichefer eller lignende der arbejder med tilskud og udligning.

Webinaret blev afholdt Fredag d. 15. december 2023, kl. 09:00-10:00