Dataproces

Mellemkommunal refusion for førtidspension

Et kig på Ankestyrelsens hidtidige praksis

Som bekendt er der kommet ny lovgivning vedrørende mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet. Lovændringen har ikke i udpræget grad den tilbagevirkende kraft, som kommunerne havde håbet og vel også var stillet i udsigt.

Dette betyder, at det stadig i høj grad er relevant at se på Ankestyrelsens praksisændring i 2019, som for de fleste pensioners vedkommende vil have gyldighed helt frem til 1.1.2024.

På webinaret vil Dataproces' jurist Esben Høier Schmidt og Poul Schmith/Kammeradvokaten se nærmere på Ankestyrelsens begrundelse for princippet om 6-årsreglens forrang fremfor institutionsreglen samt det forhold, at en udløbet 6-årsregel kan ”fjerne” institutionsreglen på den pågældende pension. Endvidere vil webinaret kigge på de forældelsesmæssige aspekter af et eventuelt retssagskompleks vedrørende problemstillingerne.


Tilmelding:
Du tilmelder dig via. nedenstående tilmeldingslink.

Kan du ikke deltage?
Så tilmeld dig alligevel. Vi sender en optagelse af webinaret til alle tilmeldte.

Målgruppe:
Sagsbehandlere, controllere, økonomikonsulenter og ledere

Webinaret blev afholdt Fredag d. 26. januar 2024, kl. 10:00-11:00

Optagelse fra webinar