Dataproces

Kvalificer arbejdet med Dataproces’ nyeste løsning: BefolkningsBlik

Og herigennem højne kvaliteten i jeres budgetlægningsproces

I Dataproces har vi siden efteråret arbejdet på et nyt modul til vores platform for kommunal økonomistyring (KØS). Modulet hedder BefolkningBlik og er udarbejdet med det formål at kvalificere den overordnede økonomistyring i landets kommuner. Afsættet er et værktøj, der hjælper med at måle den økonomiske betydning af befolkningsudviklingen i den enkelte kommune – enten med afsæt i kommunens egen befolkningsprognose eller på baggrund af den prognose, som løsningen danner.

Formålet hermed er at styrke den økonomiske styring i landets kommuner og således kvalificere de beslutningsoplæg der vedrører de kommende års budget eller valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering. Løsningen er således nyeste skud på stammen på Dataproces KØS-platform.

Med denne løsning kan du måle hvordan til- og fraflyttede borgere påvirker din kommunes økonomi. Du kan få et overblik over hvordan jeres befolkning forventes at udvikle sig i fremtiden samt med afsæt i løsningen danne præcise prognoser for udviklingen i jeres demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov samt udskrivningsgrundlag. Hvis du allerede anvender Dataproces’ løsning til finansieringsgrundlaget kan disse prognoser overføres direkte hertil, hvorefter du kan præcisere dit oplæg for udviklingen i jeres samlede økonomi. Dertil kommer, at løsningen tager højde for udviklingen i de enkelte distrikter i din kommune, hvorfor det også er muligt at tage højde for i hvilke dele af kommunen nye grunde eksempelvis bliver opført – for herigennem at kunne graduere og vise forskellen på hvilken betydningen forskellige typer af tilflyttede borgere har for din kommunes økonomi.

Lyder ovenstående interessant? Så kom endelig og hør nærmere på dette webinar hvor Afdelingschef Kasper Lund Nødgaard vil forklare mere om formålet med løsningen, hvordan den kan understøtte dine arbejdsopgaver og følgelig vise den i praksis.


Tilmelding:
Du tilmelder dig via. nedenstående tilmeldingslinket, hvor du skal udfylde de relevante oplysninger.

Kan du ikke deltage?
Så tilmeld dig alligevel. Vi sender en optagelse af webinaret til alle tilmeldte.

Målgruppe:
Økonomikonsulenter, controllere, chefer og ledere der har ansvaret for den overordnede økonomistyring.

Webinaret blev afholdt Torsdag d. 14. marts 2024, kl. 10:00-11:00

Optagelse fra webinar