Mellemkommunale sager: Ældre

Mellemkommunal: Ældre/handicap

Indtægtsoptimering af mellemkommunale sager på ældre-og handicapområdet

At hente retmæssig mellemkommunal refusion på ældre- og handicapområdet kan være en udfordring. Bl.a. i forbindelse med anbringelser, visitationer, fritvalgsregler mv. Dataproces hjælper med at sikre en retmæssig, optimal refusionshjemtagelse og understøtter samtidig kommunens praksis på området. Ved hjælp af Dataproces' gennemgang undersøges det, b.la. om kommunen henter refusion på alle de områder, hvor det er muligt - herunder hjælpemidler.

Fordele og udbytte

  • Klarlægning af betalingskommuneforholdet i forbindelse med borgere bosat i ældre- eller plejeboliger både i og uden for kommunen

  • Kontrol af tilbud kontra refusionstilsagn

  • Identifikation af manglende eller mangelfuld refusionshjemtagelse vedr. udgifter i forbindelse med anbringelsen af borgere:

  • Gælder for borgere, der er anbragt i ældre- eller plejebolig i kommunen af en anden kommune

  • Opdatering på lovgivningen på området med særligt fokus på fritvalgsreglerne

  • Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering