Udligning: Børn af enlig forsørgere

Udligning: Børn af enlige forsørgere

Optimér og valider datagrundlaget for kriteriet til gavn for borgeren og kommunens økonomi

Enlige forsørgere har ret til en række services og ydelser – og det kommunale tilskuds- og udligningssystem opererer også med et socioøkonomisk kriterie, der opgøres på baggrund af antallet af børn af enlige forsørgere i kommunen. Med hjælp fra Dataproces undersøges, hvorvidt kommunens registreringer herfor er korrekte, og de identificerede mangler udredes. Dette med henblik på sikre kommunen et retmæssigt forøget udgiftsbehov og heraf følgende udligning.

Fordele og udbytte:

  • Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet

  • Identificering og korrektion af manglende eller mangelfulde registreringer

  • Undgåelse af uretmæssig lav udligning

  • Indsigt i det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering