Nyhedsbrev - Udligning landskab

Økonomisk Redegørelse pr. maj 2024 er landet

Statsgaranti eller selvbudgettering: Hvordan forventes efterreguleringen at blive for 2024?

Fredag d. 17. maj 2024

Økonomisk Redegørelse pr. maj 2024 er landet, og i Dataproces holder vi et vågent øje med særligt én tabel i udgivelsen: Tabel B.21: Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne. I denne tabel angiver Økonomiministeriet det seneste skøn for udskrivningsgrundlaget i kommunerne under ét.

Én af årsagerne, til at dette skøn er særligt interessant for os, er, at kommunerne i forbindelse med budgetvedtagelsen hvert år skal tage stilling til, om budgettet skal baseres på statsgarantien eller selvbudgettering. Ved valg af selvbudgettering bliver budgettet baseret på kommunens eget skøn for blandt andet udskrivningsgrundlaget og folketal.

Metodevalget er bindende for budgetåret, og valget om selvbudgettering er historisk set behæftet med megen usikkerhed for en lang række kommuner, men for 2024 har hele 82 ud af landets 98 kommuner valgt at selvbudgettere.

Kommuner der selvbudgetterer 2024

De kommuner, der er markeret med lyseblå er de kommuner, der har valgt at selvbudgettere.
Kommuner, der er markeret med mørkeblå er de kommuner, der har valgt statsgarantien.


Figur: Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne
Kilde: Økonomiministeriets Økonomisk Redegørelse Maj 2024
I kontrast hertil står, at der i 2023 var otte kommuner, der valgte at selvbudgettere, mens det i 2022 var ni kommuner – og ingen kommuner i 2021 (Aktindsigt fra Indenrigs- og Boligministeriet fra december 2022).

Valget er for rekordmange kommuner faldet på selvbudgettering frem for statsgarantien i 2024 grundet de gunstige opjusteringer, der er forekommet for kommunernes skatteindtægter i udgivelserne af Økonomisk Redegørelse siden offentliggørelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i juni 2023. Mellem maj- og augustudgivelserne forekom der en opjustering af de samlede skatteindtægter på 19,1 mia. kr., og der forekom en yderligere opjustering mellem august- og decemberudgivelserne på 16,2 mia. kr.

Tre år efter budgetvedtagelsen opgøres de endelige tilskuds- og udligningsbeløb på baggrund af kommunernes faktiske beskatningsgrundlag samt folketallet pr. 1. januar i budgetåret, og for de kommuner, der valgte at selvbudgettere, forekommer der en afregning af efterreguleringsbeløbet – hvad end disse er positive eller negative.

I Dataproces venter vi spændt på de nyeste skøn for kommunernes skatteindtægter under ét, da det giver et praj om, hvorvidt det var en god idé eller ej at vælge at selvbudgettere for budget 2024. Det seneste skøn fra Økonomiministeriet fremgår af nedenstående tabel.

Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne, ØR 2024

Tabel: Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne
Kilde: Økonomiministeriets Økonomisk Redegørelse Maj 2024Som det fremgår af tabellen ovenfor, er skønnet for kommunernes skatteindtægter under ét opjusteret med 15,5 mia. kr. siden december 2023, der er det forrige skøn for kommunernes samlede beskatningsgrundlag.

Når der er fokus på selvbudgettering, så er det majskønnet, der skal stilles skarpt på, da dette ligger umiddelbart inden udgivelsen af statsgarantien i juni måned og dermed danner grundlaget for kommunernes statsgaranterede niveau. Men hvilken effekt forventes Økonomiministeriets seneste skøn at have for de kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2024?


Den forventede efterregulering for kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2024

Centralt for selvbudgettering er folketalsudviklingen og udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag. Nedenstående skærmklip er fra Dataproces’ prognoseværktøj KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering? Værktøjet er udviklet til at understøtte kommunerne i at foretaget et kvalificeret valg i forhold til budgetteringsmetoden for det kommende budgetår. Løsningen anvendes i dag af 36 kommuner. Skærmklippet skitserer grundparametrene for hele landet, samt hvilken effekt det seneste skøn for kommunernes skatteindtægter under ét har for udskrivningsgrundlaget med fokus på budget 2024:

ØR Maj 2024: Parametre landsplan

Figur: Grundparametre på landsplan, løbende priser, opgjort i kr.
Kilde: Skærmklip fra Dataproces’ KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?I ovenstående skærmklip fremgår Økonomiministeriets seneste skøn fra Økonomisk Redegørelse af kolonnen Forventede regnskabstal. Differencekolonnen skitserer differencen mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det forventede regnskabstal, når den endelige udvikling for 2024 opgøres. Tabellen udgør sammen med den enkelte kommunes egne beløb herfor grundlaget for, hvorvidt det forventes at være fordelagtigt eller ej at selvbudgettere. Som beskrevet oven for afregnes efterreguleringen for de kommuner, der vælger at selvbudgettere, med tre års forsinkelse – altså i 2027 i denne sammenhæng.

Nedenstående tabeller skitserer de forventede effekter af opjusteringen af skatteindtægterne som opgjort i Økonomisk Redegørelse Maj 2024 for alle landets kommuner. Tabellerne er opdelt i regioner for overskuelighedens skyld.

Region Nordjylland

Selvbudgetterer kommunen?

Statsgarantien 2024

Selvbudgettering

Efterregulering 2027 (prognose)

Efterreguleringseffekt

Bloktilskudseffekt

Samlet efterregulerings- og bloktilskudseffekt

Hele landet

444.919.386

446.277.634

457.931.028

10.777.859

-10.777.859

1.358.176

Aalborg

Ja

15.806.708

15.806.696

16.271.341

464.645

-403.502

61.132

Rebild

Ja

2.138.082

2.165.811

2.214.686

48.875

-55.935

20.670

Brønderslev

Ja

2.844.144

2.844.156

2.923.985

79.829

-66.199

13.642

Mariagerfjord

Ja

3.264.255

3.264.255

3.353.325

89.070

-75.506

13.564

Morsø

Ja

1.644.105

1.644.105

1.683.720

-35.679

3.936

3.936

Jammerbugt

Ja

2.987.834

2.986.100

3.059.552

73.452

-69.128

2.591

Vesthimmerland

Ja

2.999.426

2.999.426

3.066.506

67.080

-65.110

1.970

Thisted

Ja

3.321.867

3.321.867

3.396.609

74.742

-77.725

-2.983

Læsø

Nej

218.982

-

-

-

-3.180

-3.180

Frederikshavn

Nej

4.874.949

-

-

-

-105.545

-105.545

Hjørring

Nej

5.165.338

-

-

-

-114.888

-114.888

Tabel: Forventet effekt af det nyeste skatteskøn, samlet finansieringsgrundlag, løbende priser, opgjort i 1.000 kr.
Kilde: Dataproces’ KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?For alle selvbudgetterende kommuner i region Nordjylland tyder nuværende prognoser på, at det var det rigtige valg at selvbudgettere for 2024. Alle kommuner forventes således at have en positiv efterregulering, når udviklingen gøres endeligt op i 2027. Men en ting er, hvordan det ser ud isoleret set for den enkelte kommune. Som følge af at 82 kommuner valgte at selvbudgettere for 2024 og at det for alle kommuner for nuværende ser ud til at have været den rigtige beslutning. så vil der forekomme en balanceregulering i 2027 for at sikre, at det indtægtsniveau, som er aftalt i økonomiaftalen for 2024, fastholdes. I ovenstående tabel er den forventede balanceregulering indeholdt i sidste kolonne Samlet efterregulerings- og bloktilskudseffekt, der således angiver det forventede nettoresultat i 2027. Som det fremgår af tabellen, forventes Thisted Kommune at opleve en negativ effekt af valget om selvbudgettering. Denne effekt ville dog have været meget højere, hvis kommunen ikke havde valgt at selvbudgettere, da balancereguleringen forekommer for alle 98 kommuner og ikke blot de 82 kommuner, der valgte at selvbudgettere for budget 2024. For Læsø, Frederikshavn og Hjørring Kommuner, det har valgt statsgarantien for 2024, forventes bloktilskudseffekten at medføre en negativ regulering på henholdsvis -3,2 mio. kr., -105,5 mio. kr. og 114,9 mio. kr.

I region Midtjylland valgte 16 ud af 19 kommuner at selvbudgettere for budget 2024, som nedenstående tabel skitserer.

Region Midtjylland

Selvbudgetterer kommunen?

Statsgarantien 2024

Selvbudgettering

Efterregulering 2027 (prognose)

Efterreguleringseffekt

Bloktilskudseffekt

Samlet efterregulerings- og bloktilskudseffekt

Hele landet

444.919.386

446.277.634

457.931.028

10.777.859

-10.777.859

1.358.176

Aarhus

Ja

24.766.359

24.961.303

25.647.485

686.182

-663.713

217.413

Silkeborg

Ja

7.138.687

7.209.618

7.395.470

185.852

-182.152

74.631

Horsens

Ja

7.053.985

7.053.973

7.282.223

228.250

-176.086

52.152

Skanderborg

Ja

4.534.439

4.556.159

4.689.913

133.753

-117.892

37.582

Herning

Ja

6.369.208

6.388.747

6.556.372

167.625

-162.446

24.717

Randers

Ja

7.710.068

7.710.044

7.914.671

204.628

-180.754

23.849

Hedensted

Ja

3.293.965

3.358.032

3.403.240

45.208

-86.287

22.988

Odder

Ja

1.707.446

1.716.353

1.763.347

46.994

-43.204

12.697

Favrskov

Ja

3.354.754

3.364.919

3.456.534

91.615

-89.274

12.505

Ikast-Brande

Ja

3.078.544

3.074.368

3.165.497

91.129

-77.269

9.684

Holstebro

Ja

4.191.718

4.191.706

4.307.186

115.480

-106.702

8.767

Skive

Ja

3.559.930

3.559.930

3.649.304

89.374

-80.889

8.486

Norddjurs

Ja

3.090.189

3.089.936

3.164.907

74.971

-66.486

8.232

Viborg

Ja

7.158.279

7.158.267

7.337.579

179.312

-176.231

3.069

Struer

Ja

1.634.968

1.633.168

1.674.128

40.960

-37.234

1.925

Ringkøbing-Skjern

Ja

4.231.336

4.231.336

4.330.192

98.857

-101.643

-2.786

Samsø

Nej

393.449

-

-

-

-6.679

-6.679

Lemvig

Nej

1.497.663

-

-

-

-34.551

-34.551

Syddjurs

Nej

3.340.228

-

-

-

-79.690

-79.690

Tabel: Forventet effekt af det nyeste skatteskøn, samlet finansieringsgrundlag, løbende priser, opgjort i 1.000 kr.
Kilde: Dataproces’ KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?Med afsæt i de nuværende forudsætninger synes det også for de midtjyske kommuner at have været det rigtige valg at selvbudgettere for 2024. Aarhus står til den største gevinst på 217,4 mio. kr. Ud af de 16 selvbudgetterende kommuner er det blot Ringkøbing-Skjern Kommune, der forventes en negativ efterregulerings- og bloktilskudseffekt i 2027. Denne er på -2,8 mio. kr. Den største negative effekt forventes for nuværende i Syddjurs Kommune, der har valgt statsgarantien. Effekten er på -79,7 mio. kr.

For de syddanske kommuner har det opdaterede skøn for kommunernes skatteindtægter under ét følgende forventede effekter.

Region Syddanmark

Selvbudgetterer kommunen?

Statsgarantien 2024

Selvbudgettering

Efterregulering 2027 (prognose)

Efterreguleringseffekt

Bloktilskudseffekt

Samlet efterregulerings- og bloktilskudseffekt

Hele landet

444.919.386

446.277.634

457.931.028

10.777.859

-10.777.859

1.358.176

Odense

Ja

15.218.586

15.258.883

7.914.671

204.628

-378.016

96.481

Kolding

Ja

6.995.755

7.212.531

216.777

-171.638

-171.638

45.138

Middelfart

Ja

2.882.607

2.894.453

25.647.485

686.182

-72.606

28.459

Vejle

Ja

8.416.588

8.663.908

247.321

-220.028

-220.028

27.293

Haderslev

Ja

4.505.920

4.505.920

4.632.839

126.919

-100.233

26.687

Fredericia

Ja

4.400.308

4.518.595

77.609

-94.894

-94.894

23.393

Faaborg-Midtfyn

Ja

3.970.358

3.970.370

7.282.223

228.250

-94.543

17.506

Sønderborg

Ja

5.992.715

6.024.138

6.143.379

119.240

-134.214

16.449

Nyborg

Ja

2.581.989

2.581.989

6.556.372

167.625

-58.205

11.179

Billund

Ja

2.237.693

2.261.021

2.296.798

35.778

-49.032

10.073

Kerteminde

Ja

1.899.135

1.899.123

4.689.913

133.753

-43.201

7.798

Vejen

Ja

3.159.100

3.242.815

83.714

-77.383

-77.383

6.331

Nordfyn

Ja

2.327.160

2.327.148

1.763.347

46.994

-53.535

6.071

Svendborg

Ja

4.633.179

4.633.203

3.403.240

45.208

-107.987

5.963

Aabenraa

Ja

4.651.909

4.762.868

110.959

-106.053

-106.053

4.907

Varde

Ja

3.819.035

3.913.799

94.763

-90.036

-90.036

4.728

Assens

Ja

3.197.425

3.197.425

7.395.470

185.852

-73.489

-1.074

Esbjerg

Ja

8.858.392

8.862.034

9.064.191

202.157

-208.686

-2.887

Fanø

Nej

302.400

-

-

-

-6.070

-6.070

Ærø

Nej

598.022

-

-

-

-10.776

-10.776

Langeland

Nej

1.125.486

-

-

-

-22.166

-22.166

Tønder

Nej

2.993.466

-

-

-

-66.266

-66.266

Tabel: Forventet effekt af det nyeste skatteskøn, samlet finansieringsgrundlag, løbende priser, opgjort i 1.000 kr.
Kilde: Dataproces’ KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?Ud af 22 kommuner valgte fire kommuner statsgarantien, og disse forventes alle en negativ regulering via bloktilskuddet i 2027. Hårdest ramt forventes Tønder Kommune at blive med en nedjustering af bloktilskuddet på -66,3 mio. kr. Assens og Esbjerg Kommuner valgte at selvbudgettere for 2024, men forventes med afsæt i nuværende prognose at miste henholdsvis 1,2 mio. kr. og 2,9 mio. kr. Odense Kommune forventes at opleve den største gevinst som følge af kommunens valg om at selvbudgettere for 2024 på 96,5 mio. kr.

Region Sjælland

Selvbudgetterer kommunen?

Statsgarantien 2024

Selvbudgettering

Efterregulering 2027 (prognose)

Efterreguleringseffekt

Bloktilskudseffekt

Samlet efterregulerings- og bloktilskudseffekt

Hele landet

444.919.386

446.277.634

457.931.028

10.777.859

-10.777.859

1.358.176

Holbæk

Ja

5.518.434

5.521.637

5.691.957

170.320

-134.026

39.497

Køge

Ja

4.762.521

4.762.533

4.909.413

146.880

-113.630

33.262

Roskilde

Ja

6.444.380

6.444.380

6.639.323

194.943

-164.405

30.538

Slagelse

Ja

6.378.906

6.378.894

6.550.510

171.616

-144.502

27.102

Faxe

Ja

2.812.959

2.812.959

2.907.858

94.899

-68.258

26.641

Vordingborg

Ja

3.701.882

3.701.882

3.809.252

107.370

-82.718

24.651

Næstved

Ja

6.262.214

6.262.202

6.435.738

173.536

-153.224

20.300

Ringsted

Ja

2.761.397

2.806.223

2.847.043

40.820

-65.732

19.915

Lejre

Ja

2.060.827

2.080.703

2.128.511

47.808

-53.060

14.624

Stevns

Ja

1.767.295

1.767.412

1.824.214

56.802

-42.758

14.162

Solrød

Ja

1.616.628

1.630.946

1.675.171

44.225

-44.439

14.104

Greve

Ja

3.624.801

3.626.819

3.726.570

99.751

-94.301

7.468

Sorø

Ja

2.326.567

2.326.579

2.387.537

60.958

-55.105

5.865

Lolland

Ja

3.911.433

3.911.433

3.988.866

77.433

-71.655

5.778

Guldborgsund

Ja

5.165.728

5.165.728

5.273.937

108.209

-108.045

163

Odsherred

Ja

2.892.159

2.892.147

2.948.296

56.149

-58.950

-2.813

Kalundborg

Ja

4.044.053

4.044.840

4.120.596

75.755

-87.343

-10.801

Tabel: Forventet effekt af det nyeste skatteskøn, samlet finansieringsgrundlag, løbende priser, opgjort i 1.000 kr.
Kilde: Dataproces’ KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?I region Sjælland valgte alle kommuner at selvbudgettere for 2024, og to af de 17 kommune forventes for nuværende en negativ regulering. Disse kommuner er Odsherred og Kalundborg Kommuner, der står til at opleve et tab via bloktilskuddet på henholdsvis -2,8 mio. kr. og -10,8 mio. kr. Guldborgsund Kommune står til at ”gå næsten i nul” med en forventet samlet efterregulerings- og bloktilskudseffekt på 163.000 kr. For regionen synes det derfor overvejende at have været det rigtige valg at selvbudgettere for 2024, hvor den største vinder for nuværende forventes at være Holbæk Kommune med positiv effekt på 39,5 mio. kr.

Sidste region er region Hovedstaden, hvor 23 ud af 29 kommuner valgte at selvbudgettere for 2024.

Region Hovedstaden

Selvbudgetterer kommunen?

Statsgarantien 2024

Selvbudgettering

Efterregulering 2027 (prognose)

Efterreguleringseffekt

Bloktilskudseffekt

Samlet efterregulerings- og bloktilskudseffekt

Hele landet

444.919.386

446.277.634

457.931.028

10.777.859

-10.777.859

1.358.176

København

Ja

46.197.930

46.527.157

47.983.978

1.456.821

-1.192.114

593.933

Brøndby

Ja

3.404.873

3.404.873

3.541.291

136.418

-70.634

65.784

Høje-Taastrup

Ja

4.544.426

4.648.894

4.709.881

60.987

-104.033

61.422

Rødovre

Ja

3.598.023

3.695.886

3.737.698

41.812

-80.146

59.530

Tårnby

Ja

3.196.182

3.196.182

3.303.488

107.307

-79.399

27.908

Vallensbæk

Ja

1.253.964

1.297.437

1.312.202

14.764

-32.183

26.055

Ballerup

Ja

4.516.557

4.516.569

4.633.959

117.390

-92.637

24.765

Frederiksberg

Ja

6.619.111

6.658.417

6.830.168

171.751

-189.659

21.398

Frederikssund

Ja

3.567.428

3.567.440

3.670.197

102.757

-83.816

18.953

Furesø

Ja

3.077.439

3.096.118

3.171.975

75.858

-76.900

17.636

Gladsaxe

Ja

5.423.162

5.423.162

5.567.544

144.382

-127.646

16.736

Herlev

Ja

2.336.416

2.398.580

2.404.342

5.762

-54.016

13.910

Helsingør

Ja

5.002.701

5.002.701

5.130.740

128.039

-115.420

12.619

Ishøj

Ja

2.202.796

2.202.796

2.256.001

53.205

-42.783

10.422

Albertslund

Ja

2.582.326

2.582.314

2.642.720

60.405

-50.040

10.353

Egedal

Ja

3.087.142

3.087.142

3.175.251

88.108

-82.323

5.786

Lyngby-Taarbæk

Ja

4.065.583

4.065.595

4.176.614

111.019

-105.838

5.194

Halsnæs

Ja

2.604.334

2.604.346

2.665.591

61.245

-56.980

4.278

Gentofte

Ja

4.980.866

4.997.464

5.120.056

122.592

-135.661

3.529

Hørsholm

Ja

1.732.122

1.732.122

1.777.326

45.204

-44.859

345

Allerød

Ja

1.776.569

1.776.581

1.821.790

45.209

-46.940

-1.718

Bornholm

Ja

3.276.976

3.276.988

3.346.189

69.201

-71.113

-1.900

Rudersdal

Ja

3.975.030

3.975.030

4.070.628

95.598

-103.485

-7.887

Dragør

Nej

1.032.395

-

-

-

-26.341

-26.341

Glostrup

Nej

1.875.558

-

-

-

-42.769

-42.769

Gribskov

Nej

3.262.744

-

-

-

-75.792

-75.792

Fredensborg

Nej

3.244.293

-

-

-

-75.953

-75.953

Hvidovre

Nej

4.387.225

-

-

-

-97.199

-97.199

Hillerød

Nej

3.904.901

-

-

-

-98.396

-98.396

Tabel: Forventet effekt af det nyeste skatteskøn, samlet finansieringsgrundlag, løbende priser, opgjort i 1.000 kr.
Kilde: Dataproces’ KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?Valget om at budgetlægge for 2024 med afsæt i statsgarantien forventes at have en markant negativ effekt for særligt Gribskov, Fredensborg, Hvidovre og Hillerød kommuner, der forventes at miste mellem 75 og 98 mio. kr. via bloktilskuddet. Modsat forventes den største positive effekt i Københavns Kommune, der ventes en gevinst på 593,9 mio. kr. Tre selvbudgetterende kommuner forventes at opleve en negativ effekt af deres budgetlægningsvalg for 2024, hvilke er Allerød, Bornholms og Rudersdal kommuner. Kommunerne står til at miste henholdsvis 1,7 mio. kr., 1,9 mio. kr. og 7,9 mio. kr. i 2027 med afsæt i nuværende forudsætninger.


Hvordan kan du arbejde med kvalificere valget om budgetteringsmetode for det kommende budgetår?

Nedenstående skærmbillede fra KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering? illustrerer en følsomhedsanalyse for en udvalgt kommune som følge af det opjusterede skøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse og kommunens befolkningsudvikling siden statsgarantien 2024. Følsomhedsanalysen er sat op med 10 trin i hver retning grundet det særdeles positive skøn for kommunernes udskrivnignsgrundlag under ét.

ØR Maj 2024: Følsomhedsanalyse for Silkeborg Kommune

Tabel: Følsomhedsanalyse for Silkeborg Kommune
Kilde: Skærmklip fra Dataproces’ KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?Følsomhedsanalysens skitsere, at udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan kan aftage med 3,5 pct. set i forhold til den nuværende prognose, før effekten af skatte- og befolkningsjusteringerne begynder at glide mod en gul nuance i følsomhedsanalysen for kommunen. I dette tilfælde ligger effekten af valget om selvbudgettering på 0,92 pct. i forhold til statsgarantien 2024. Ved et fald på 3,0 pct. i udskrivningsgrundlaget på landsplan ligger effekten 0,21 pct. over statsgarantien. For nuværende ser det derfor ud til, at kommunen træf det rigtige valg, da kommunen valgte at selvbudgettere for 2024.

KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering? giver kommunerne mulighed for at kvalificere valget mellem de to budgetteringsmetoder via et sandsynlighedsberegningsmodul. Her visualiseres udviklingen i udskrivningsgrundlag og folketal for kommunen siden strukturreformen og frem til seneste statsgaranti. Modulet kan ligeledes skitsere dette for udviklingen på landsplan. Nedenstående skærmklip illustrerer, at kommunens udskrivningsgrundlag for efterreguleringen 2024 med 76,2 pct. sandsynlighed vil ligge over 26,4 mio. kr., der er den nuværende forventning til efterreguleringen i den pågældende kommune. Skærmbilledet skitserer ligeledes, at kommunens udskrivningsgrundlag historisk set har lagt over statsgarantien i 64,7 pct. af tilfældene.

ØR Maj 2024: Sandsynlighedsberegning, udskrivningsgrundlag

Figur: Sandsynlighedsberegning, udviklingen i udskrivningsgrundlaget, 2007-2024, opgjort i kr.
Kilde: Skærmklip fra Dataproces’ KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?

ØR Maj 2024: Sandsynlighedsberegning, folketal

Figur: Sandsynlighedsberegning, udviklingen i folketallet, 2007-2024, opgjort i antal personer
Kilde: Skærmklip fra Dataproces’ KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?Med afsæt i den pågældende kommunes folketalsudvikling er der en sandsynlighed på 79,6 pct. for, at kommunens folketal for efterreguleringen 2024 er højere end 121.696, der er den nuværende forventning til kommunens folketal. Historisk set har folketallet i den pågældende kommune i 82,4 pct. af tilfældene lagt over niveauet i statsgarantien.


Dataproces afholder webinar for de kommuner, der anvender KØS: Statsgaranti eller selv-budgettering? til at kvalificere deres budgetlægningsmetode for det kommende budgetår

Afdelingschef Kasper Lund Nødgaard afholder webinar den 23/5 kl. 12.30-13.00, hvor vi dykker ned i Økonomisk Redegørelses forventede betydning for de kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2024 samt den forventede effekt af de opjusterede skatteindtægter for statsgarantien 2025. Webinaret er eksklusivt for de kommuner, der anvender KØS-løsningerne.

Kunne du tænke dig at vide mere om KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?, kan du klikke her og læse mere om løsningen eller kontakte afdelingschef, Kasper Lund Nødgaard, på kn@dataproces.dk eller 2555 1918.