Budgetteringsværktøj nyhed landskab

Digitalt værktøj med fokus på kommunens budget

Budget 2022 står for døren, og derfor er der i denne tid et stort fokus på budgetter rundt omkring i landets kommuner

Tirsdag d. 12. januar 2021

De politiske drøftelser er i fuld gang, hvor både budgetlægningsprocessen og budgettets opbygning har væsentlig betydning for de økonomiske tråde, der lægges ud for det kommende år.

Budgetlægningsprocessen er mere end bare økonomi. Det er her, det afgøres, hvilken retning kommunestyret skal bevæge sig i, samt hvilke områder og udfordringer der skal lægges vægt på. Budgetlægningen er en stor og vigtig faktor i forhold til kommunernes økonomi, da det sætter rammerne for det kommende års fokuspunkter samt er medbestemmende i forhold til de forskellige kommunale aktørers rolle og magtposition.

Det seneste års Corona-relaterede udfordringer har da også sat sit præg på kommunernes økonomi og kommer også til at præge budgettet for 2022, da der skal tages stilling til nye rammer, spørgsmål og udfordringer, som COVID-19 har bragt med sig. Normalen er ændret – ikke kun i samfundet, men også for dette års budgetlægningsproces, hvor de politiske drøftelser i større grad skal tage stilling til, hvordan der bliver råd til det hele samt hvordan budgettet fordeles bedst muligt mellem de forskellige områder.

Digitalt værktøj til understøttelse af budgetlægningen

I Dataproces følger vi kommunernes budgetter og budgetlægningsproces tæt. Vi ved, hvor kompliceret og krævende en opgave det kan være. Derfor har vi i Dataproces i 2020 udviklet et digitalt værktøj til kommunerne, der gør det nemmere at analysere budgetter bagudrettet samt forecaste fremadrettet på arbejdsmarkedsområdet. Da arbejdsmarkedsområdet er et af de mest foranderlige – og er et område, som har været særligt berørt af COVID-19, kan et budgetteringsværktøj hjælpe kommunen med at få afklaret seneste års udvikling og heraf undersøge forskellige scenarier fremadrettet, og hvordan disse kan påvirke udgifterne inden for arbejdsmarkedsområdet.

Dataproces’ budgetteringsværktøj kan understøtte kommunernes arbejde, da det giver mulighed for, at man kan udarbejde forskellige scenarier samt forudsige en given udvikling. Derudover kan kommunen løbende overvåge, om budgettet ligger inden for den fastlagte ramme eller bør korrigeres.

Budgetteringsværktøjet er en webbaseret løsning, der giver adgang til at rette i data og danne egne rapporter og dermed understøtte den kommunale budgetlægning. Rapporterne kan anvendes til at skitsere, hvordan flere forskellige scenarier kan påvirke udviklingen i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet.
Ydermere kan budgetteringsværktøjet bidrage til at:

  • Optimere og lette vidensdeling på tværs af forvaltningen.

  • Forsimple beregningerne af budgetoplægget ved etableringen af en central beregningsmotor.

  • Supporte fagpersonens viden om den lokale udvikling på beskæftigelsesområdet.

  • Understøtte den løbende budgetopfølgningsproces gennem centralt styringsværktøj.

  • Overvåge og beregne økonomiske scenarier afhængig af diverse befolkningsprognoser.


Kunne du tænke dig at høre mere om budgetteringsværktøjet eller hvordan Dataproces kan hjælpe dig og din kommune i jeres budgetlægningsproces, er du altid velkommen til at tage kontakt til os på www.dataproces.dk/kontakt.