Nyhedsbrev - Juni 2019

Dataproces ønsker god sommer

Vi ønsker alle vores samarbejdspartnere en god, varm sommer. Vi håber, at I – midt i travlheden med bl.a. budgetoplægget for 2025 – har et par minutter til at læse vores sommerhilsen, som giver et indblik i, hvad vi lige nu arbejder med i Dataproces.

Mandag d. 3. juni 2024

Kommunal Økonomi Styring som strategisk produktområde

I Dataproces er vi kendt for vores store faglighed og ekspertviden inden for skatter, tilskud og udligning. Sidste år hjalp vi næsten halvdelen af landets kommuner med at kvalificere valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Vores software på tilskud og udligning er nu blevet en del af det strategiske produktområde Kommunal Økonomi Styring (KØS), hvor det nye produkt Befolknings Blikket også indgår. Vi vil i den kommende tid arbejde med at udvikle flere løsninger inden for KØS-universet, så det understøtter kommunens økonomiske styring mere bredt. I den forbindelse vil vi meget gerne i dialog med jer om ønsker og behov!

Endnu tættere samarbejde og dialog

I Dataproces intensiverer vi samarbejdet med kommunerne om udvikling af nye produkter og løsninger. Vi holder så vidt muligt fysiske møder med jer som kunder og vi deltager meget gerne i netværksgrupper og faglige fora, hvor vi både kan bidrage og suge til os. Alt sammen for bedre at kunne matche behovene. Som noget nyt har vi deltaget i Økonomidirektørforeningens regionale møder, hvor vi har mødt stor interesse og haft god dialog med økonomichefer/-direktører over hele landet. Vores erfaring er, at vores produkter og rådgivning bliver meget bedre når tingene udvikles sammen med brugerne. Vi er også meget glade for at så mange af jer deltager på vores webinarer. Vi har ofte over 100 deltager på webinarerne og vi sætter stor pris på jeres aktive deltagelse og engagement.

Nye analyser og softwareprodukter

Vi føjer hele tiden nye produkter til porteføljen. Bl.a. har vi haft release på MARS Udflytning og MARC Helbredstillæg – begge softwareprodukter som bidrager til at læse konkrete opgaver sikkert og effektivt. På analysesiden har vi bevæget os ind på beskæftigelsesområdet og hjulpet en stribe kommuner med at hente mange penge hjem på statsrefusion.

Ny hjemmeside

Inden længe har vi premiere på en ny og dynamisk hjemmeside målrettet kunder, investorer og fremtidige medarbejder. Vi håber, I vil kigge med når den er i luften på den anden side af sommerferien.

Vi gør klar til fremtiden

På de indre linjer er Dataproces på vej igennem en transformation som skal fokusere, styrke og fremtidssikre virksomheden. Vi ruster os til at kunne håndtere den fortsatte vækst med flere kunder, nye produkter og nye teknologiske muligheder. Alt sammen med det formål, at kunderne skal have endnu mere værdi ud af vores samarbejde. Derfor har vi bl.a. valgt at outsource vores servicedrift til en professionel samarbejdspartner. Vores fokus i denne øvelse er sikkerhed, driftsstabilitet og skaleringsmuligheder.

Vi skaber værdi med data

Det er nu næsten et år siden, at vi tiltrådte som ny direktion i Dataproces. Der er sket meget siden og vi ser frem til forsat at udvikle vores samarbejde med kommunerne yderligere, så vi i fællesskab SKABER VÆRDI MED DATA!

God sommer!

Direktionen i Dataproces
Kristina Koed og Michael Binderup