MARC Flekslønsberegner

MARC Flekslønsberegner – en hjælpende robothånd til beregning og kontrol

Ny løsning fra Dataproces automatiserer den voksende opgave vedrørende beregning og kontrol af fleksløn

Fredag d. 6. juli 2018

Beregning af fleksløn er en tidskrævende og bøvlet opgave, da der er mange undtagelser og variationer at tage hensyn til, og hver beregning kræver opslag og indtastninger i en række forskellige systemer. Samtidig er antallet af flekslønsmodtagere stigende – på landsplan er antallet steget med 21,4 pct. siden 2015. Der kan derfor med fordel kigges på, om en del af arbejdsbyrden kan automatiseres, så sager, som ikke kræver manuel behandling kører automatisk igennem.

På den baggrund har Dataproces, sammen med to kommuner, brugt foråret på at identificere og vurdere automatiseringspotentialet på området. Resultatet er en MARC-robotløsning, der automatiserer op mod 70 pct. af de påkrævede genberegninger. Den resterende andel er typisk så komplekse, at de fortsat må beregnes manuelt.

MARC Flekslønsberegner er udviklet med blik for Kommunernes Ydelsessystem (KY). Det betyder, at hele eller dele af løsningen sandsynligvis er relevant og anvendelig også efter overgangen til KY (pt. fastsat til maj 2019). Det betyder dog også, at løsning skal kunne skabe værdi for kommunen inden for en meget kort tidshorisont i form at sparet tid, højere kvalitet og øget effektivitet. Også selvom KOMBIT endnu ikke har offentliggjort, i hvilket omfang KY i praksis understøtter opgaven. Vi efterkommer dette krav med garanti om kort leveringstid (maks. 2 mdr.) og mulighed for omkostningsfri udtræden, så snart kommunen overgår til KY.