MARS Moms Landscape

Webinar: Få et lynhurtigt kig på MARS Moms (afholdt)

MARS Moms er et modul i platformen MARS, som hjælper kommunerne med at føle sig trygge i konteringen af korrekt moms

Onsdag d. 6. juli 2022

Tidspunkt

17. august Kl. 10.00-10.30


Moms er et vigtigt område for kommunerne, men det kan også være forbundet med stort besvær og kompleksitet. Det kan til tider være svært at navigere i lovgivning og regler, og der kan nemt snige sig en fejl ind. Derfor har Dataproces udviklet MARS Moms, et modul i platformen MARS, som hjælper kommunerne med at føle sig trygge i konteringen af korrekt moms.


Det kommunale regnskab er stort og komplekst, og der arbejdes derfor altid intenst på at sikre en korrekt refusionshjemtagelse. Det gælder også på moms. For at hjælpe den kommunale medarbejder har Dataproces derfor udviklet MARS Moms. MARS Moms er et automatiseret beslutningsstøttesystem til at hjælpe med at identificere posteringer, som burde være konteret anderledes i forhold til gældende momsregler, både for indeværende års regnskab og for tidligere år.

For at vise dette frem og give en demonstration af MARS Moms afholder vi et webinar, hvor du kan få lov til at se ind i platformen og finde ud af, hvordan vi i Dataproces kan halvere tiden brugt på momsrevision for den enkelte medarbejder – samt hvordan vores løsning - og databaseret metode er mere effektiv end mere traditionelle metoder af momsrevision.

MARS er en platform bestående af flere moduler, der samler og visualiserer relevante informationer på tværs af områder, datakilder og lovgivning. Platformen understøtter og letter komplekse arbejdsgange samt sikrer kvalitet og optimal udnyttelse af data. Webinaret vil have fokus på, hvordan MARS Moms-modulet kan understøtte og bidrage til kommunernes arbejde i forhold til behandling af momsrefusion.

På webinaret dykker vi dybere ned i, hvordan du kan optimere ressourcer i forbindelse med kontering – og vi kigger ind i, hvordan platformen finder de ukorrekte konteringer, så kommunen fremadrettet får mindsket antallet af korrektioner.

På webinaret får du viden om:

  • Hvordan MARS Moms understøtter og letter arbejdet omkring momsrefusion

  • Hvilke informationer MARS Moms indeholder

  • Hvilke udsøgningsmuligheder MARS Moms har, for at målrette mod specifikke områder

  • Ultra kort, hvordan MARS Moms indsamler og analyserer dataHvem henvender webinaret sig til?

Webinaret henvender sig til økonomichefer, -konsulenter og momscontrollere. Den eneste forudsætning for at deltage er, at du har en grundlæggende viden om moms i kommunen.

Sådan deltager du

Deltag online via din computer eller via din tablet/smartphone.
Du modtager linket til webinaret i din bekræftelsesmail.
Det er gratis at deltage i webinaret (det koster kun din e-mail).