Statsgaranti 2023 landscape

Få hjælp til §16 ansøgningen i samarbejde med Dataproces

Hvordan er jeres kommune særligt udfordret set i forhold til de øvrige af landets kommuner?

Fredag d. 16. juni 2023

Hvert år i august måned fordeler Indenrigsministeriet ekstra midler ud til de særligt vanske-ligt stillede kommuner i Danmark. Dette gøres på baggrund af §16 i lov om kommunal udlig-ning og generelle tilskud, der specificerer at Sundheds- og Indenrigsministeriet hvert år yder et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter konkrete ansøgninger.


Kriterierne herfor er mangeartede og fælles herfor er, at det for hver kommune handler om at specificere i ansøgningen på hvilke parametre, som netop jeres kommune er vanskeligt stillede.

I Dataproces har vi siden 2021 hjulpet en lang række af landets kommuner med disse ansøg-ninger. Fælles herfor er, at der hvert år har været en eller flere kommuner, som har opnået et tilskud for første gang i en årrække.

Vores hjælp tager udgangspunkt i vores tilskuds- og udligningsmodel suppleret med en lang række af andre forhold der herigennem opgør og kvantificerer hvordan jeres kommunes økonomiske situation er set i forhold til de øvrige af landets kommuner. På baggrund af det-te materiale bliver ansøgningen til ministeriet udfyldt og et eventuelt tilskud fordelt.

Foruden de relevante kriterier i ansøgningspuljen skelner vores metode også til de øvrige forhold, herunder kommunens folketal og andel i øvrige tilskud. Dette gør vi på baggrund af at disse forhold de seneste år også har haft stor betydning for fordeling af tilskuddene:

”Ud over kommunernes opfyldelse af et eller flere af de tre hovedkriterier inddrages foruden kommunernes ansøgninger og kommunernes størrelse samt en række øvrige forhold og øko-nomiske nøgletal ved fordelingen af særtilskud efter §16”


Lyder ovenstående interessant? Så tøv ikke med at kontakte Kasper Lund Nødgaard på telefon 2555 1918 eller KN@dataproces.dk.