Nyhed - Kommende lovændring - Landskab

Kommende lovændring på det mellemkommunale område

Lovforslag om tydeligere regler om mellemkommunal refusion er fremsat for Folketinget og forventes at træde i kraft i 2022, men hvad betyder det for kommunerne?

Torsdag d. 4. november 2021

Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft ansvaret for at visitere borgere til sociale ydelser og tilbud samt finansieringen af disse tilbud. Kommuner opfylder dette ansvar ved at bruge egne tilbud, ved at købe ydelser og tilbud hos andre kommuner, hos regionerne eller hos private leverandører. Der er derfor mange mellemkommunale betalinger og transaktioner, hvor der skal tages højde for bopælskommuner og handlekommuner (opholdskommuner og anbringelseskommuner). Sager om mellemkommunal refusion opstår, når disse kommuner skal finde ud af, hvilken kommune, der bærer udgifterne. Retssikkerhedsloven indeholder en række regler om netop dette. Loven er dog ikke helt entydig på alle områder, hvilket også er medvirkende til, at der opstår tvister mellem kommunerne. Retssikkerhedslovens udgangspunkt er, at opholdskommunen yder hjælpen og afholder udgiften. I visse tilfælde er der dog ret til refusion fra den tidligere opholdskommune. Sammen med dette kan der være spørgsmål om refusionsret ved den tidligere kommunes passivitet – og alt dette kan gøre det svært for kommunerne at gennemskue.


Et nyt lovforslag, der vil ændre nogle af beskrivelserne for at tydeliggøre regler om mellemkommunal refusion, er blevet behandlet første gang i oktober måned, og vil træde i kraft allerede fra næste år, 1. januar 2022. Lovforslaget er en eftervirkning af den udligningsreform, der trådte i kraft juli 2020. Den måde, man har valgt at tydeliggøre reglerne på, er ved at tage fat i Retssikkerhedslovens paragraf 9c og ændre på nogle af beskrivelserne, så det bliver mere klart, hvilken kommune, der handler i forhold hvilken refusionsbærende lov.


Desværre vil der med lovforslaget være et par utilsigtede konsekvenser, som kan gå hen og påvirke retten til mellemkommunal refusion, hvis ikke kommunerne på forhånd sikrer sig med aftaler i relation til visse typer sager (sager med delegeret handlekompetence samt sager, hvor handlekompetencen ikke er blevet hjemtaget i 2011). Derfor har Esben Høier Schmidt, jurist hos Dataproces, dykket ned i lovforslaget og vil i en kort video beskæftige sig med de juridiske udfordringer, som lovforslaget giver anledning til, samt komme med inputs til, hvordan sager, der giver anledning til spørgsmål om mellemkommunal refusion eventuelt kan ende i lyset af lovforslaget. Der vil også blive givet bud på, hvordan du inden 1. januar 2022 langt henad vejen kan sikre dig, at der ikke opstår problemer i flere af sagerne.


Hvis du synes, at en kort introduktion til lovforslaget på video lyder interessant for dig, så skal du tilmelde dig Dataproces’ nyhedsbrev inden d. 10. november, hvor du vil få link til video fremsendt. Ved eventuelle spørgsmål, kan du skrive en mail til: kommunikation@dataproces.dk.