Kursus i mellemkommunal refusion - udvidet

Kursus i mellemkommunal refusion - udvidet

Kom i dybden med problemstillinger og jura på det mellemkommunale område

Onsdag d. 30. oktober 2019

Spørgsmål om mellemkommunal refusion og handleforpligtelsen er ofte svære at håndtere, fordi de berører spørgsmål på tværs af traditionelle sektoropdelinger i kommunerne. En effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange og effektiv kontrol hermed kræver generel tværgående indsigt hos de relevante fagpersoner og specialiseret viden hos en håndfuld kompetencepersoner – typisk i centrale økonomifunktioner – som kan fungere som tovholdere på området. Kurset har til hensigt at klæde disse personer på i forhold til mere periferiske regler og forhold, som ikke typisk er i fokus i mellemkommunale sammenhænge. Disse forhold er både datatekniske og juridiske af natur. Kurset er således et potpourri af ikke-sammenhængende problemtyper, som opstår med en vis hyppighed i relation til mellemkommunale sager. Målgruppen for kurset er kommunale jurister og centrale kompetencepersoner ift. mellemkommunal refusion – typisk controllere i en økonomifunktion. Flere dele af kurset kan også være relevant for områdeledere og visitatorer.

Kurset er udviklet af Esben Høier Schmidt, cand.jur, og tilrettelagt i samarbejde med COK. Det næste kursus bliver afholdt d. 18. november i Herlev og man kan tilmelde sig lige her: COK: https://www.cok.dk/mellemkommunal-refusion-udvidet