Dataproces_Kammeradvokaten_landscape

Dataproces Group og Poul Schmith indgår partnerskab

Samarbejdsaftalen mellem Dataproces Group og Poul Schmith/Kammeradvokaten skal være med til at styrke vores betjening af det offentlige marked i Danmark

Mandag d. 30. august 2021

Vi har netop givet hånd på en samarbejdsaftale med Poul Schmith/Kammeradvokaten. Tilsammen udgør vi et stærkt hold, når det kommer til at betjene det offentlige marked i Danmark med udgangspunkt i det kommunale område.

Full-service på mellemkommunal refusion

Med Poul Schmith/Kammeradvokatens juridiske faglighed inden for blandt andet socialretlige problemstillinger i forlængelse af Dataproces’ systemer og analyser, tilbydes kunderne en full-service-håndtering af sagsbehandlingsskridt i forbindelse med mellemkommunal refusion og aktindsigtssager. Kunderne bliver ført igennem alle relevante processer – fra automatisering og digitalisering af manuelle processer til løsning af juridiske problemstillinger.

’’Jeg ser enorme muligheder i det her samarbejde. Vi har stor gensidig respekt for hinandens kompetencer, og vi betragter samarbejdet som en klar styrkelse af bredden i de produkter, vi tilbyder kunden. Jeg tror derfor hurtigt, samarbejdet vil give resultater for begge parter, idet vi hver især bidrager til en stærkere understøttelse i sagsbehandlingen og det digitale fokus. Den viden, parterne bidrager med, vil kontinuerligt hæve barren, da nuværende begrænsninger bliver til muligheder ved netop dette samarbejde,” siger CEO hos Dataproces Group Kjartan Jensen. Han peger derudover på, at der ligger en økonomisk gevinst for kunderne i, at Poul Schmith/Kammeradvokaten nu involveres, idet firmaets advokater har stor erfaring i at føre de tungeste sager ved retten, hvor Dataproces’ ydelser normalt er afgrænset ved Ankestyrelsen.

Retssagserfaring indlejret i produktet

Også hos Poul Schmith/Kammeradvokaten er forventningerne til samarbejdet store: ”Det er et utroligt spændende samarbejde, som jeg glæder mig meget over og forventer meget af. Med samarbejdet bliver vi i stand til i endnu højere grad at hjælpe og understøtte vores kunder effektivt og sømløst. Vores viden og erfaring med tvister og juridisk rådgivning inden for f.eks. det mellemkommunale område og Dataproces’ innovative systemunderstøttelse komplementerer hinanden på tværs af teknologi og jura. Det betyder også, at vi kommer til i videre omfang at understøtte kunderne fra A-Z i sagsbehandlingen. Samtidig er vores forskellige perspektiver en unik styrke i forhold til at udfordre hinanden til hele tiden at tænke nyt,” siger advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten Paw Fruerlund.

Udover at servicere det kommunale område er ambitionen at drage nytte af hinandens kompetencer i betjeningen af regioner og statslige myndigheder, så de kan få endnu bedre og endnu mere integrerede løsninger.

Faktaboks

  • Landets kommuner bruger mange ressourcer på at skabe et overblik over alle kommunaløkonomiske betalinger og refusioner. Dataproces Group har udviklet systemet MARS, der er en fleksibel og fremtidssikret platform, der udsøger og sammenstiller data, hvorved man som kunde får overblik og får effektiviseret den digitale administration. MARS er understøttet af lovgivning, der sikrer kvalitet og udnyttelse af data, og giver samtidig indblik i sager, hvor der findes uregelmæssigheder, f.eks. mellem betalinger og refusioner.

  • Ved at anvende Poul Schmith/Kammeradvokatens mange års erfaring og juridiske indsigt direkte i MARS kan kunderne i endnu højere grad opnå systemunderstøttelse i den konkrete sagsbehandling. Her vil systemanbefalinger for valg af metode og proces blive understøttet af data fra juridiske afgørelser. Systemet kan samtidig præcisere de prognoser, der skal danne grundlag for sagsbehandlingens omfang.

  • Aktindsigtsløsningen Min Sag udsøger data fra FAG- og ESDH-systemer på anmodning. Løsningen sikrer ekstrahering og afsender sagen med relevant lovhenvisning. Denne løsning sikrer ensartethed og minimerer de manuelle processer, ligesom den skaber overblik hos fagpersonalet.

  • Med et stigende behov for anonymisering af sagsakter til brug for offentligheden vil Aktindsigtsløsningen være et banebrydende redskab, idet de manuelle procedurer kan digitaliseres og minimere tidsforbruget ved henvendelser. Ligeledes kan IT-løsningen anvendes i sagsbehandlingen, hvor akter, lovgivning og procedure let kan fremsøges og præsenteres som et samlet grundlag.

  • Dataproces’ dataanalyser er designet som full-service-løsninger, hvor kunden får hjælp hele vejen gennem projekterne, og hvor kundens egne ressourcer sparres maksimalt. Analyserne validerer kundens data, hvilket bevirker en økonomisk merværdi. Dataanalyserne dækker bredt over mellemkommunal refusion, moms, statsrefusion og udligning.