Review - banner

REVIEW øger kvalitet, effektivitet og gevinst

Læs mere om Hillerød Kommunes forventninger til REVIEW og et projekt med anden dansk kommune, hvor gevinsten ved REVIEW viste sig på flere måder

Mandag d. 22. januar 2024

Hillerød Kommune købte REVIEW i 2023, og i den kommende tid tages REVIEW i brug på en række forvaltningsområder. Kommunen forventer at spare tid, organisere gennemlæsningsopgaver mere effektivt og levere klare og letforståelige dokumenter til borgerne. Et af de første områder, der kommer til at benytte sig af vores løsning, er Familie og Sundhed.
Vi har haft en samtale med Pernille Astrid Ulrich, som er Digitaliseringskonsulent og ansvarlig for opgaven med at digitalisere arbejdet med aktindsigt på tværs af Hillerød Kommune. Pernille Astrid Ulrich fortæller, at de med beslutningen om at vælge vores løsning både har effektiviseret og reorganiseret arbejdsgange. Inden REVIEW oplevede Hillerød Kommune, at arbejdsgangen ved behandling af aktindsigt var en tidskrævende og omstændig opgave, hvor flere medarbejdere måtte involveres. Derudover var processen både manuel og digital, hvilket var medvirkende til, at medarbejdernes arbejdsgang blev besværet.

Med REVIEW vil Hillerød Kommune øge kvaliteten i hele processen, og Pernille Astrid Ulrich fortæller:

"Det er ikke kun kvaliteten i selve arbejdet med sagerne. Det er også særligt i det, man leverer til borgeren. […] Jeg forestiller mig, at borgeren med REVIEW simpelthen får et produkt i hånden, der er langt bedre, end hvad vi har kunne levere tidligere"


For Hillerød Kommune er REVIEW en del af deres Digitaliserings- og Velfærdteknologi-strategi, der blandt andet har til formål at øge kvaliteten for borgerne. Vi i Dataproces søger at skabe værdi med data, og det glæder os, at Hillerød Kommune også finder, at REVIEW er en løsning med stort potentiale for medarbejdere såvel som borgere. Læs hele casen, hvor Pernille Astrid Ulrich fortæller om Hillerød Kommunes planer for brug af REVIEW, implementeringsprocessen med mere.

Større nettogevinst end forventet

I to år har Dataproces deltaget i et projekt med anden dansk kommune, som havde til formål at effektivisere arbejdsgange og undgå omkostninger, når aktindsigter efter forvaltningsloven udarbejdes. Ved projektets start udarbejdede kommunen en forventet business case indeholdende blandt andet ”besparelse i gennemgang”. Ved projektets slut blev business casen opdateret, hvortil projektet frembringer en forventning om, at nettogevinsten ved brug af REVIEW over en fireårig periode vil stige med mere end 60 % end først antaget. For ”besparelse i gennemgang” er den forventede stigningen på mere end 170 %.

Foruden de økonomiske parametre nævner kommunen følgende gevinster:

  • GDPR-compliance

  • Effektivisering

  • Undgåelse af udgifter

  • Kvalitetsløft i forhold til sagsbehandlernes arbejdsgange


Vi i Dataproces har deltaget i projektet med stor nysgerrighed og er glade for samarbejdet hermed. Om samarbejdet med os udtaler kommunen, at de har oplevet, at vi i Dataproces er gået til opgaven med stor alvor samt:

"Dataproces har været meget lydhøre. […] REVIEW er blevet tilpasset undervejs"


I Dataproces forstår vi, at vores samarbejdspartnere oplever forskellige behov afhængig af pågældende kommunes arbejdsgang og situation. Det glæder os, at denne kommune har oplevet, hvordan vi bruger vores forståelse til at skabe løsninger, der tager udgangspunkt i kommunens behov.
Det er udtalelser fra både Hillerød Kommune og det ovenfor nævnte samarbejde, som i sandhed motiverer os i Dataproces. Vores motivation og nysgerrighed vil vi medbringe, når vi d. 1. og 2. februar 2024 deltager i Børn & Unge Topmøde. Vi ser frem til masser af samtaler, og vi glæder os til at blive klogere på, hvordan vores løsninger kan anvendes, så de skaber værdi hos jer.