Mellemkommunale sager: Førtidspension

Uklare lovændringer på førtidspension

Fredag d. 20. november 2020

Stadig flere borgere kommer på førtidspension. Det viser nogle af de nyeste opgørelser fra 2020, hvilket betyder, at førtidspensionsområdet – et område der i forvejen er under pres grundet uklare refusionsregler – sættes yderligere i fokus. Der er derfor kraftigt behov for nye lovændringer, så der kan komme ro og stabilitet over både gamle og fremtidige mellemkommunale refusionssager.


Det seneste år, har refusionsreglerne skabt forvirring hos de danske kommuner og med det øgede antal førtidspensionister, er der mere end nogensinde før brug for tydelige regler og praksis omkring mellemkommunale refusioner af førtidspension.

Førtidspension er et af de mere komplicerede mellemkommunale områder, hvor det er tungt og tidskrævende at kontrollere de mellemkommunale refusioner og betalinger. Derudover er områdets lovkompleksitet stor, og adgangen til relevante informationer udfordres af både forskellige fagsystemer og et komplekst lovgrundlag.


Uklare lovændringer lægger op til dispensationsaftaler

Særligt siden november 2019 har førtidspensionsområdet været præget af tvivl og forvirring, og det er let for kommunerne at stå i klemme mellem reglerne og ikke vide, hvilken retning de skal gå i, hvordan de skal forholde sig og hvilke regler eller hvilken praksis, de skal følge. Derfor venter flere også i spænding på de forestående lovændringer, der kommer inden årets udgang og håber på, at der fra 2021 kommer mere klarhed over de mellemkommunale refusioner af førtidspension.

En person, der venter spændt på de nye udmeldinger, er Dataproces’ jurist Esben Høier Schmidt. For ham at se, har det seneste års udfordringer for kommunerne været store, idet de eksisterende IT-systemer ikke kan håndtere den nye fortolkning. ”Meget tyder på, at vi får lovgivning med tilbagevirkende kraft, som genindfører den gamle praksis fra før november 2019. Denne var dog i forvejen ikke helt klar, og det er uvist, hvilke regler, der kommer med tilbagevirkende kraft. Kommunerne står lige nu i en presset situation, for hvis de ikke fremsætter krav efter de forskellige former for praksis, risikerer de, at der løber forældelse på deres krav” , siger Esben Høier Schmidt.

Derudover fortæller han, at førtidspensionssager med mellemkommunale krav altid har været svære, men at den administrative og juridiske kompleksitet kun er øget samtidig med, at området også er økonomisk tungt. Han pointerer derfor også, at de sagsbehandlere, der sidder med mellemkommunale refusioner, ikke skal føle, at de har gjort noget galt. ”Lige nu er vi i en situation, hvor man ikke kan sige, hvad der er rigtigt og forkert. Den bedste måde, kommunerne kan gardere sig på og hjælpe hinanden på, er ved at lave en gentlemens-agreement om generelt at suspendere al forældelse i førtidspensionssager med mellemkommunale krav. Det er vores klare opfordring. Indgår partnerne en sådan aftale, behøver de ikke at gå ind i hver enkelt sag og minutiøst regne det igennem og gøre alt benarbejdet – som i sidste ende kan vise sig at være forgæves. I stedet bør partnerne indgå en dispensationsaftale med henblik på, at den nye lovgivning kommer” , udtaler han.


Få gode råd og vejledning af vores eksperter

Som kommune kan det være svært at navigere i uklarheden og finde ud af, hvilket ben man skal stå på – og i den situation kan gode råd være kærkomne. Derfor står vi i Dataproces klar til at hjælpe, hvis du mangler retvisende viden angående den forestående lovændring eller blot har behov for at tale med eksperter i mellemkommunale refusioner. Hos os kan du få råd og vejledning omkring, hvad der er den rette tilgang for netop dig og din kommune.