MARS

Webinar: MARS Statsrefusion - Særligt Dyre Enkeltsager

Har du lyst til at få indblik i Dataproces’ løsning MARS og høre, hvordan Gentofte Kommune bruger løsningen i dag?

Fredag d. 3. juni 2022

I Dataproces har vi afholdt op til flere webinarer omhandlende statsrefusion på området for Særligt Dyre Enkeltsager, simpelthen fordi statsrefusion og lovgivning på dette område er så komplekst. Derfor begyndte vi at udvikle et modul i vores platform MARS, som netop skulle hjælpe kommunerne med at periodisering og inddeling.

Med lovændringerne fra 2021 og de ændrede satser på områ­det betyder både flere sager for kommunerne og ændret finansiering. Her flyttes 1,9 mia. kr. af statens bloktilskud til den forventede finansiering via de særligt dyre enkeltsager. Derfor er vi i samarbejde med Gentofte Kommune nu klar til at vise modulet frem i sin helhed.

På dette webinar sætter vi fokus på at kigge ind i MARS Statsrefusion med specifikt fokus på Særligt Dyre Enkeltsager. Desuden vil Andreas Bøgh Elkjær, økonomisk konsulent ved Gentofte Kommune, fortælle om deres brug af MARS og hele implementeringen i samarbejde med Dataproces.
Her vil I få lov til at stille spørgsmål til produktet og få en føling med, hvorfor det kunne give mening for lige præcis jeres kommune at kigge nærmere på MARS Statsrefusion: Særligt Dyre Enkeltsager.


På webinaret får du bl.a. indsigt i:

  • MARS som platform

  • Udsøgning af sager på enkeltpersoner og flerbørnsfamilier

  • Automatisk periodisering af udgifter

  • Hvordan MARS understøtter lovgivning og jura

  • Kundeudtalelse og klarhed over nuværende status på platformen​​​​​
Hvem henvender webinaret sig til?

Kommunale chefer, ledere og medarbejdere med grundlæggende viden om og indsigt i regnskabsmæssig sagsbehandling af særligt dyre enkeltsager.


Tidspunkt for webinaret:

Tirsdag d. 7. juni kl. 10.00 - 10.30


Sådan deltager du:

Deltag online via din computer eller tablet/smartphone. Du modtager linket til webinaret i din bekræftelsesmail. Det er gratis at deltage i webinaret.