MARS webinar landskab

Webinar: Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Hvordan kan lovændringerne og ændrede arbejdsgange ift. særligt dyre enkeltsager håndteres ud fra ud fra et digitaliseret perspektiv?

Mandag d. 11. januar 2021

Pr. 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Disse regler forventes at give kommunerne en stigning ift. merindtægterne samtidig med, at det forventes at øge medarbejdernes arbejdsbyrde, idet indberetningerne fremadrettet skal ske på månedlig basis.


På dette webinar sætter vi fokus på, hvad regelændringerne indeholder samt hvordan arbejdsopgaven kan løses i en digitaliseret proces. Her vil vi tage udgangspunkt i emner som CPR og bopælssammensætning iht. de nye regler omkring sammenbragte og anbragte børn, udsøgning af data fra økonomisystemet samt periodisering af udgifter – herunder også hvordan de forskellige dele kobles og bruges til at undersøge, om relevante kriterier for statsrefusion er opfyldt.


I Dataproces har vi lavet forberedelserne til at få statsrefusion og særligt dyre enkeltsager over i vores digitale platform MARS. MARS er en platform, der aktivt hjælper sagsbehandleren og hurtigt skaber overblik i det praktiske sagsbehandlingsarbejde. Webinaret vil have fokus på, hvordan den digitale løsning kan understøtte og bidrage til kommunernes arbejde ift. den regnskabsmæssige sagsbehandling af særligt dyre enkeltsager.

På webinaret får du indsigt i:

  • Reglerne for statsrefusion på særlig dyre enkeltsager – herunder nye arbejdsgange og muligheder for merindtægter

  • Brug af teknologi til at få hurtigt overblik over data og til at understøtte sagsbehandling


Hvem henvender webinaret sig til?

Kommunale chefer, ledere og medarbejdere med grundlæggende viden om og indsigt i regnskabsmæssig sagsbehandling af særligt dyre enkeltsager.


Sådan deltager du:

Deltag online via din computer eller via din tablet/smartphone.
Du modtager linket til webinaret i din bekræftelsesmail.
Det er gratis at deltage i webinaret.


Titel: Webinar: Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager
Dato: Torsdag d. 21. januar kl. 9.00 - 9.30
Værter: Lone Janum Friis og Anders Høgh Andersen
Tilmeld dig her: https://event.webinarjam.com/register/50/ok9p4cmm