min sag 3 parter

Spændende nyt fra Dataproces

Min Sag: Mere end blot aktindsigt – sagsakter, værktøjer og kommunikation

I 2017 lancerede Dataproces i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune en borgerrettet selvbetjeningsløsning til ind¬blik i sager, som de fremgår af kommunens mange fag- og dokumentsystemer. Løsningen kaldte vi for Min Sag. I dag, efter mere end et års erfaring, er Min Sag mere end et værktøj til digital aktindsigt. Løsningen anvendes lige så meget til håndtering af sagsanmodninger og bedre kommunikation til borgeren. Og til nytår venter endnu en udvidelse af løsningens relevans og funktionalitet, da Dataproces primo 2019 er klar med et tilvalgsmodul for 3. parts anmodninger.

3. parts-modulet har været længe undervejs, men vi garanterer nu, at første del af løsningen er i drift inden slutningen af 2018 og anden del af løsningen går i drift umiddelbart efter nytår.

Kommunerne modtager mange ansøgninger om aktindsigt i borgersager fra 3. parter – bl.a. bisiddere, advokater, forsikringsselskaber og andre myndigheder. Med tilvalgsmodulet understøtter løsningen også 3. parts anmodninger med gyldigt samtykke fra borgeren og en proces, som sikrer relevant fuldmagt. Sagsakterne fremsendes til 3. parters e-Boks, ligesom sagsbehandleren har mulighed for at sende sagsakterne til anden kommunes sikre postkasse direkte fra løsningen.

3. parts-modulet indeholder bl.a.:

  • Samtykkehåndtering

  • Sikker fremsendelse og levering til 3. part (CVR / CPR)

  • Mulighed for at udvælge egne kommunespecifikke ord til opmarkering

  • Mulighed for at anmode om sagsakter ud fra emne

Danske kommuner er store organisationer, som hver især har et stort data- og automatiseringspotentialer. Både målt på effektiviteten, ressourceforbruget og kvaliteten. Min Sag har fokus på alle tre bundlinjer. Derfor er der også i Min Sag plads til forskellige opsætning, implementering og skalering – alt efter hvad kommunen ønsker og kræver, set i forhold til dennes IT-infrastruktur, forvaltning og politikker omkring åben, digital forvaltning.