297_v1_redigeret_1015x254

Hvordan løser Dataproces udfordringer med betalingskommuneborgere?

Få hjælp til problematikken med betalingsforpligtelsen og kode-4 registreringer

For at være klar til at arbejde under de nye vilkår, som bliver hverdagen fremover, forbereder Dataproces sig på oplysende webinarer omkring udfordringerne og hvordan de kan håndteres. Det kan du læse mere om i en anden artikel i dette nyhedsbrev. Endvidere vil der blive rettet henvendelse til alle samarbejdspartnere, så de er informerede om implikationerne heraf. MARS kan være en løsning for de samarbejdspartnere, der ønsker selv at have hands-on, og som ønsker selv at håndtere den ændrede administration.

Til at hjælpe kommunerne med administrationen af betalingsforpligtelsen, har Dataproces udviklet værktøjet MARS. Med MARS identificeres let og hurtigt alle borgere med et mellemkommunalt forhold, og identificere ydelser og sammenhænge, herunder betalingsforpligtelsen, udstilles automatisk i løsningen.

"Det er vigtigt for os, at vi kan finde de borgere, hvor vi sender regninger til andre kommuner, men også dem, hvor regningen sendes den anden vej. Det kan vi med MARS," fortæller Lone Brylle, Teamleder i Lolland Kommunes Økonomisektor.

Her hjælper MARS Lolland Kommune med at gøre det betydeligt nemmere at identificere betalingskommunen for enhver given borger.

"I MARS kan vi nemt indsamle data fra mange forskellige datakilder og systemer," fortæller Lone Brylle og fortsætter, "For os er MARS et værktøj til beslutningsstøtte, når vi afgør hvilken kommune, der har betalingsforpligtelsen - også uden kode-4 registreringer."

MARS er udviklet i samarbejde med en række kommuner og i samspil med Dataproces’ eksperter inden for det mellemkommunale refusionsområde samt Dataproces’ Automatisering & Udviklingsteam. Dette gør, at MARS er bygget på et solidt fundament af erfaring, faglighed og digitalisering – og sikrer pålidelig og korrekt mellemkommunal refusion.