Tilflytterlisten Landscape

Optimer sagsbehandlingen med Tilflytterlisten i MARS

Tilflytterlisten giver overblik over nytilflyttede borgere med mellemkommunale sager på sig.

Tilflytterlisten er et redskab, der skal sikre kommunen mod at handle på borgere, de ikke er betalingskommune for. Helt konkret giver den kommunen et overblik over alle nytilflyttede borgere, der kan være mellemkommunale sager på.


Med Tilflytterlisten i MARS bliver kommunen orienteret om de nytilflyttede borgere, de skal være opmærksomme på og undersøge nærmere ift. betalingskommuneforhold.

Dette kan være til stor gavn for kommunen, da borgere nemt kan flytte adresse over nettet og tilmelde sig en adresse i en anden kommune. Det betyder også, at der kan være tilfælde, hvor kommunen ikke er opmærksom på, at de står med en borger, der tidligere har modtaget hjælp eller har boet på institution i en anden kommune. I værste fald kan kommunen komme til at handle uden at sikre de rette betalingskommuneforhold – hvilket i sidste ende kan koste kommunen dyrt.

Derfor har Dataproces sat ind for at imødekomme denne udfordring, og løsningen er Tilflytterlisten. Men hvordan fungerer den egentlig?

Screening af borgere

Hver nat trækkes data fra cpr. registeret for at identificere de nye borgere, der har tilmeldt sig en adresse i den pågældende kommune. Derefter screenes borgerne for at se, hvilke adresser de kommer fra. Her holdes dataen op imod vores institutionsdatabase samt særlige opmærksomhedsadresser i kommunerne. Det er udelukkende de borgere, der hører ind under kriterierne, der fremgår på listen. Alle andre borgere figurerer ikke på listen og deres data vil derfor heller ikke blive gemt. Det betyder altså, at kommunen udelukkende får en oversigt over de borgere, de skal være opmærksomme på, og hvor der kan være et mellemkommunalt anliggende.

Tilflytterlisten fungerer således som et rekommanderingssystem, der danner en form for advarselsliste til kommunen, som de kan reagere på. Listen understøtter kommunens administration og understøtter hurtig handling, hvor de kan rette henvendelse til de nytilflyttede borgeres tidligere kommuner og på den måde sikre de rette betalingskommuneforhold. Tilflytterlisten kan derfor være med til at afhjælpe, at der sker fejl i kommunen samt sikre korrekt mellemkommunal refusion på borgerne.

Med Tilflytterlisten får du:

  • Samlet overblik og indsigt

  • Screening af borgere for potentielle mellemkommunale forhold

  • Advis om alle borgere der tilflytter en institution – inkl. private opholdssteder

  • Hjælp til at sikre, at der er korrekte betalingstilsagn på plads fra start

  • Bistand i arbejdet med at spotte passivitetssager