Nye områder, nye løsninger, nye muligheder

Nyhedsbrev

Nye områder, nye løsninger, nye muligheder

Året der gik og året der kommer

2017 har været et begivenhedsrigt år for Dataproces. Nye produkter og områder er kommet til, og nye samarbejder og muligheder har set dagens lys. Alt dette i kølvandet på en stadigt stigende interesse for automatisering og RPA, som for alvor kom på dagsordenen med KL’s prioriterede indsatsområder. Også udligning har fyldt meget hos kommunerne og dermed også hos Dataproces - i lyset af debatten om en kommende systemomlægning.

2017 blev også året, hvor vi brød igennem på et helt nyt forvaltningsområde: Teknik og Miljø. Her har vi i mange år budt ind med en enkelt automatiseringsløsning målrettet vandindberetning, men i samarbejde med Hjørring Kommune har samme løsning nu banet vejen for yderligere to: MOX Separatkloakering og BBR masseberigtigelse.

I dette nyhedsbrev - årets sidste - får du en kort introduktion til disse nye løsninger. Du kan desuden også læse om de udvidelser, der er sket i vores statsrefusionsanalyse hvad angår indtægts- og procesoptimering i forhold til refusionshjemtagelsen på flygtningeområdet.

Sidst, men ikke mindst tager vi hul på det nye år med lidt information om Dataproces’ deltagelse på Kommunaløkonomisk Forum 2018, og hvilke løsninger, kompetencer og konkurrencer, vi tager med til Aalborg Kongres & Kultur Center d. 11.-12. januar.

Dataproces ønsker alle kunder og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår.
Vi takker for 2017 og glæder os til 2018!

Tak fordi du læser med.