30_v2_redigeret_1356x339

Blev din kommunes samlede udligning anderledes end forventet?

Onsdag d. 1. juli 2020

Terningerne er nu kastet og statsgarantien 2021 er netop blevet meldt ud. Det statsgaranterede grundlag for budgetlægningen er således offentliggjort og kan sammenholdes med den virkning af reformen, som Social- og Indenrigsministeriet præsenterede i foråret 2020. Afvigelser heraf forekommer som bekendt, hvorfor der i mange økonomiafdelinger netop nu pågår et arbejde med at forklare og præsentere konsekvenserne af reformen. Det kan vi i Dataproces hjælpe med

Vores budgetlægningsafdeling er i gang med at gennemgå tilskudsbogen og finde ud af, hvad resultatet betyder for jeres kommune; herunder både de økonomiske konsekvenser af udfaldet, udviklingen i overførselsudgifterne som følge af coronakrisen og en vurdering af en eventuel efterregulering af denne del af bloktilskudspuljen senere på året. Kommunen får desuden viden om, hvilke elementer, som har ændret sig, siden ministeriet tilkendegav deres forventede udvikling i systemet i maj 2020.

Dataproces har en dybdegående viden inden for tilskud og udligning og hele vores team står således til rådighed for jer. Her vil vi bidrage til, at netop jeres kommune opnår den faglige ballast, der skal til for på bedst mulig vis at tolke, forklare og præsentere det endelige resultat vedrørende reformen af tilskuds- og udligningssystemet for jeres politikere i kommunen.

Vi tilbyder derfor en ordning, hvor vi bidrager med:

  • En rapport om udligningssystemet og dets konsekvenser for finansieringen i 2021 specificeret på kommuneniveau

  • Sparring og opkvalificering af kommunens medarbejdere

  • Specialtilrettelagt undervisningsforløb for den enkelte kommune

  • Bistand til formidling af reformen og dens resultater til direktionen og politisk niveau.

Uagtet at det nye tilskuds- og udligningssystem er blevet fremstillet som en forenkling, mere retvisende og præcist end det forudgående, er det Dataproces’ egen opfattelse at systemet er ligeså komplekst som tidligere. Tid er den afgørende faktor for at forstå systemet til bunds, hvorfor Dataproces stræber efter at stille al vores viden til rådighed for at skabe forudsætningerne for, at I netop i jeres kommune bliver eksperter på området. Tøv endelig ikke med at kontakte os, uanset om det blot drejer sig om et mindre spørgsmål eller afklaring af et specifikt behov inden for området.

Kontakt Dataproces her.