Mellemkommunale sager: Daginstitution

Mellemkommunal: Dagtilbud

Øget indsigt vedrørende dagtilbud

Kommunen kan hente mellemkommunal refusion på bruttodriftsudgiften pr. barn. Dataproces hjælper med at sikre en retmæssig, optimal refusionshjemtagelse, og følger samtidig kommunens praksis på området.

Fordele og udbytte

  • Identificer og korriger eventuelle uretmæssigheder af negativ betydning for kommunens refusionshjemtagelse og betaling:

  • Hentes refusion for alle borgere, der benytter fritvalg?

  • Hentes refusion for alle udgifter til anbragte borgere, der har en anden betalingskommune?

  • Stopper kommunens refusionsbetalinger rettidigt?

  • Klarlægning af, om eventuelle ukorrekte refusionsbetalinger skal stoppes for fremtiden, eller om der skal laves tilbagesøgningskrav

  • Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning

Kommunens afdelinger

Børn og unge

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering