Mellemkommunale sager: Skole

Mellemkommunal: Skole

Økonomioptimering og indsigt på skoleområdet

Kommunen kan hente mellemkommunal refusion på en række udgifter på skoleområdet. Dataproces hjælper med at sikre en retmæssig, optimal refusionshjemtagelse, og følger samtidig kommunens praksis på området.

Fordele og udbytte

  • Identificering og korrigering af eventuelle uretmæssigheder, der har negativ betydning for kommunens refusionshjemtagelse og -betaling:

  • Hentes refusion for alle udgifter til anbragte borgere, der har en anden betalingskommune?

  • Klarlægning af, om eventuelle ukorrekte refusionsbetalinger skal stoppes for fremtiden, eller om der skal laves tilbagesøgningskrav

  • Opdatering på lovgivningen på skoleområdet

  • Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning

Kommunens afdelinger

Børn og unge

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering