MARC Flekslønsberegner

MARC Fleksløn

Automatiser den voksende opgave vedrørende beregning og kontrol af fleksløn.

Beregning af fleksløn er en tidskrævende og bøvlet opgave. Der er mange undtagelser og variationer at tage hensyn til, og hver beregning kræver opslag og indtastninger i en række forskellige systemer. Samtidig er antallet af flekslønsmodtagere stigende*. Det kan derfor være en fordel at automatisere en del af arbejdsbyrden, så sager, som ikke kræver manuel behandling, kører automatisk igennem.

På den baggrund har Dataproces udviklet en MARC-robotløsning. Løsningen blev oprindeligt designet til KMD Aktiv, men er nu tilrettet, så den også passer til KY. MARC Fleksløn automatiserer og varetager langt hovedparten af de mange månedlige tilskudsberegninger, mens den resterende andel typisk er så komplekse, at de fortsat må beregnes manuelt.

Beregning af bruttoferiepenge - Fleksløntilskud

Nettoferiepenge

Trækprocent

Med trækprocent:

1.639,34

Bruttoferiepenge (Med AM-Bidrag 8 procent):

1.781,90

A-indkomst, hvoraf der betales AM-bidrag:

Fratrukket bruttoferiepenge:

1.781,90

Indkomst til fradrag i FLT:

8.218,10

Dette er et eksempel lavet ud fra "Vejledning om fleksløntilskud m.v." pr. 25/2/2022.
Vi gør opmærksom på, at gældende lovgivning kan ændre sig.


Fordele og udbytte:

  • Berigtiget og retmæssig beregning af fleksløn

  • Kort leveringstid og omkostningsfri udtræden

  • Automatisering af administrative arbejdsgange

  • Sparet tid og flere ressourcer på komplekse, manuelle beregninger

  • Højere kvalitet og øget effektivitet

* I perioden 2015-2018 er antallet af flekslønsmodtagere på landsplan steget med 21,4 pct.


Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA