MARC Flekslønsberegner

MARC Fleksløn

Automatiser den voksende opgave vedrørende beregning og kontrol af fleksløn.

Beregning af fleksløn er en tidskrævende og bøvlet opgave: Der er mange undtagelser og variationer at tage hensyn til, og hver beregning kræver opslag og indtastninger i en række forskellige systemer. Samtidig er antallet af flekslønsmodtagere stigende*. Der kan derfor med fordel kigges på, om en del af arbejdsbyrden kan automatiseres, så sager, som ikke kræver manuel behandling, kører automatisk igennem.

På den baggrund har Thisted Kommune i samarbejde Dataproces udviklet en MARC-robotløsning, der automatiserer og varetager langt hovedparten af de mange månedlige tilskudsberegninger. Den resterende andel er typisk så komplekse, at de fortsat må beregnes manuelt.

Fordele og udbytte:

  • Berigtiget og retmæssig beregning af fleksløn

  • Kort leveringstid og omkostningsfri udtræden

  • Automatisering af administrative arbejdsgange

  • Sparet tid og flere ressourcer på komplekse, manuelle beregninger

  • Højere kvalitet og øget effektivitet

* I perioden 2015-2018 er antallet af flekslønsmodtagere på landsplan steget med 21,4 pct.

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA