MARS Moms Landscape

MARS Moms til Prisme 365 og ØS Indsigt

Godt nyt til kommunerne

Mandag d. 29. april 2024

Kommunernes momsregnskab viser sig næsten altid at være en vanskelig størrelse, og kommunerne går ofte glip af store beløb i momsrefusion, fordi momsreglerne og praktikken er svær at håndtere.

Men nu er der godt nyt for kommunerne, for Dataproces har netop lanceret MARS Moms til økonomisystemerne Prisme 365 og ØS Indsigt. Det betyder, at MARS Moms nu dækker alle de forskellige økonomisystemer, som kommunerne anvender.

MARS Moms er en løsning, der fuldautomatisk identificerer tilfælde, hvor en kommune er gået glip af momsrefusion, fordi en udgift er konteret forkert i henhold til momsreglerne. Løsningen sammenstiller en stor mængde data, der tillader den indbyggede motor at identificere momspotentiale og dermed indtægt for kommunen. Først og fremmest drejer det sig om kommunernes økonomidata, som afhænger af kommunernes økonomisystem. Tidligere fungerede MARS Moms udelukkende til OPUS. Men den store andel af landets kommuner, der anvender Prisme 365 og ØS Indsigt kan nu også klares af MARS Moms algoritmer.

Det betyder, at alle landets kommuner nu ganske nemt og effektivt vil kunne løse opgaven med korrekt hjemtagelse af momsrefusion.

Hvad kan MARS Moms?

MARS Moms identificerer tilfælde, hvor kommunerne har konteret forkert. De klassiske fejl begås f.eks. i forbindelse med ejerforholdskode 4 (Læs mere her), hvor det blandt andet skal sikres, at leverandøren er privat, at leverandøren ikke har indgået en driftsoverenskomstaftale (Læs mere her) med en kommune, og at leverandørens ydelse er et alternativ til et kommunalt tilbud. Det kan være tidskrævende at gøre selv - især på mange posteringer. Tiden kan fuldstændig spares ved at lade MARS Moms understøtte arbejdet. Der tjekkes for alle relevante faktorer, og løsningen identificerer også om der er tale om et alternativ til et kommunalt tilbud.

På samme måde tjekker MARS Moms også, om der f.eks. er anvendt en forkert artskonto eller gruppering. Alt sammen sker på samtlige økonomiposteringer konsistent og datadrevet. Der er ingen minimumsgrænse, og løsningen tjekker altid for alle kendte problemstillinger. Løsningen identificerer derfor også mere overset momsrefusion end en traditionel momsanalyse, hvor små beløb måske ignoreres, eller hvor indsatsen, fordi den er tidskrævende, begrænses til de områder, hvor der normalt er meget at komme efter. Sådanne begrænsninger har software heldigvis ikke.

Løbende arbejde med moms

Med MARS Moms kan en momsanalyse udføres på ganske kort tid. Det betyder også, at det bliver muligt at udføre arbejdet løbende. Det sikrer, at momsrefusionen kan opnås i indeværende regnskabsår i stedet for historiske år. Dermed kan momsrefusionen tilgå de rigtige budgetter - noget flere kommuner har drømt om længe, samt anvendes til løbende læring.

Let håndtering

Uanset om kommunen ønsker at arbejde med momsrefusion for indeværende år eller historiske år er opgaven let. Fra MARS Moms kan der blot eksporteres en fil med alt arbejdet.

For indeværende år kan filen indlæses i økonomisystemet og omkontere de berørte posteringer. For historiske år kan filen fungere direkte som bilag til revisionen og senere ministeriet uden yderligere arbejde eller tilpasning.

Undgå unødig tid på omkonteringer og irrelevante posteringer

Når MARS Moms finder posteringer, der kan berigtiges, har systemet altid tjekket om posteringerne allerede er blevet omkonteret, og dermed om kommunen allerede har opnået momsrefusion. Det er også kun relevante posteringer, der fremhæves. Hvis der af den ene eller anden årsag ikke kan løftes moms for en postering, ignoreres den af MARS Moms.

Det er heller ikke nødvendigt at holde sig ajour med positivlisten og momsreglerne for at anvende MARS Moms. Løsningen forholder sig til hvilket regelsæt, der gælder for hver enkelt postering, og systemet opdateres løbende, når der kommer ændringer til positivlisten eller ny praksis fra ministeriet. Hvis praksisændringen har virkning bagud i tid, finder MARS Moms også selv frem til tilfældene på de historiske år.

Lær mere om fordelene ved MARS Moms

Hvis du er interesseret i at høre mere om MARS Moms, så kan du se et webinar her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os - Se kontaktoplysninger nedenfor.