Mellemkommunale kurser på førtidspensionsområdet

Mellemkommunal refusion - udvidet

NYHED: Få indblik og kompetencer i forhold til de særligt vanskelige mellemkommunale regler og forhold i samarbejde med Dataproces og COK

Tirsdag d. 26. marts 2019

Området for mellemkommunal refusion er stort og administrationstungt, og det kan i visse tilfælde være en udfordring at overskue det tilhørende lovkompleks. Blandt andet i forhold til handforpligtigelsen og de sammensatte eller tværgående borgerforløb. Nyt kursus fra Dataproces og COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) sætter spot på de særligt vanskelige sager, regler og forhold, som gør sig gældende i mellemkommunale sammenhænge og klæder deltagerne på med både juridiske og datatekniske værktøjer.

Arbejder du med mellemkommunal refusion på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger, i rollen som specialist, kompetenceperson eller controller? Og savner du viden og inspiration til effektive, tværgående arbejdsgange og kontroller, hvad angår unikke eller særligt vanskelige mellemkommunale refusionsager? Så er kurset: Mellemkommunal refusion – udvidet noget for dig.

Et af flere nye COK-kurser

Kurset udspringer af de forgangne års samarbejde om kurset vedr. mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i lyset af beskæftigelsesreformen og er et af flere nye kursussamarbejder mellem Dataproces og COK i 2019. Se 2019 kursusoversigt her.