Hvor kan vi hjælpe kommunen?

Børne- og ungeområdet er stort - det spænder fra vuggestuer, børnehaver og skoler, til døgninstitutioner, botilbud, plejefamilier og efterværn.
Dataproces understøtter en retmæssig økonomi og administration på fagområdet inden for udvalgte ydelser, services og sagstyper. Herunder komplekse borgerforløb og området for udsatte børn og unge, der begge repræsenterer væsentlige udgiftsområder. Gennem tværgående dataanalyser samt indgående kendskab til de mange regler, hensyn, aktører og it-systemer, som omgiver børne- og ungeområdet, hjælper Dataproces med at sikre effektive arbejdsgange og en optimal økonomi.

I løsninger målrettet børn og unge findes softwareløsninger og indtægtsoptimerende analyser.