Digitaliseringstræf 2018

KL's digitaliseringstræf 2018

Mød Dataproces til KL's digitaliseringstræf den 29. maj i Kolding

Mandag d. 14. maj 2018

RPA robotteknologi og fortsat digitalisering står højt på alle kommuners dagsorden. På denne baggrund inviterer KL til Kommunernes Digitaliseringstræf den 29. maj i Kolding.

Konferencen giver indblik i nye digitale trends og teknologier, og deres betydning for kommuner, borgere, erhvervsliv og samfund. Digitalisering handler nemlig ikke kun om software, men også - og måske primært - om mennesker.

Kommunernes Digitaliseringstræf giver inspiration til kommunens digitale transformation – med og for mennesker. På konferencen kan man bl.a. høre ekspertoplæg, deltage i workshops og networking for såvel kommuner som det digitale erhvervsliv. Konferencen henvender sig til ledere, fagdirektører- og chefer samt digitaliserings- og udviklingskonsulenter.

Dataproces deltager på konferencen som leverandør af softwarerobotter og andre automatiseringsløsninger til optimering af kommunernes økonomi samt administrative sags- og arbejdsgange. Alt dette med udgangspunkt i vores softwarerobot MARC.

Høst digitaliseringens gevinster med softwarerobotten MARC

Læg vejen forbi vores stand og hør mere om, hvordan I kan få fordel af digitalisering. Blandt andet via vores løsningMARC: Autorisationskontrol, der automatiserer og effektiviserer manuelle arbejdsgange. Denne proces er traditionelt bøvlet og tidskrævende med mange manuelle indtastninger, datasøgninger, opdateringer og sletninger. Med MARC: Autorisationskontrol automatiseres en stor del af dette arbejde, så I kan bruge tiden på andre mere værdiskabende opgaver.

I kan også høre mere om den borgerrettede selvbetjeningsløsning til aktindsigt, kaldet Min Sag®. Med Min Sag kan borgere i kommunen (og 3. parter med samtykke) tilgå deres egne sager via kommunens hjemmeside eller borger.dk. Min Sag reducerer sagsbehandlingstiden fra dage til timer - til gavn for både borger og kommune.

Begge løsninger er bygget over softwarerobotten MARC , der effektiviserer og optimerer administrative, digitale opgaver og arbejdsgange på tværs af systemer og afdelinger. MARC kan både stå alene og fungere som led i en større automatiseringsløsning.

Vil du vide mere?

Vil du blive klogere på muligheder og perspektiver ved MARC generelt - eller vil du vide mere om bestemte MARC-løsninger som MARC: Autorisationskontrol eller Min Sag?

Aftal et møde med Dataproces på Kommunernes Digitaliseringstræf, eller kig forbi vores stand til en uforpligtende snak om, hvordan I kan lette, kvalificere og automatisere administrative, digitale opgaver i jeres kommune.

Forhindret i at deltage? Hold øje med vores facebookside, hvor vi opdaterer med info og billeder fra dagen lige her.

Vi ses til Kommunernes Digitaliseringstræf 2018 den 29. maj.