Mød os på køf19

Mød os på årets Kommunaløkonomiske Forum 2019

Vi glæder os til at byde dig velkommen

Torsdag d. 3. januar 2019

Dataproces indleder 2019 med Kommunaløkonomisk Forum (KØF), som afvikles 10.-11. januar i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Her samles landets kommuner til en konference om de økonomiske udfordringer og muligheder, der aktuelt omgiver deres administration og forvaltning.

Årets KØF har overskriften ”Store udfordringer, lokale løsninger” og Dataproces deltager som udstiller med fokus på udvalgte løsninger og kompetencer inden for kommunal indtægts- og driftsoptimering. Herunder en række analyser og konsulentydelser målrettet det kommunale tilskuds- og udligningssystem, så som vores budgetvalgs- ogstatusrapporter. For mange kommuners vedkommende er det ligeledes muligt at opnå en retmæssig merudligning, alene ved at gennemgå, validere og korrigere det datagrundlag, hvorefter udligningen udmåles. Det gælder primært i forhold til det registrerede Betalingskommunefolketal samt en række socioøkonomiske kriterier, f.eks. de boligrelaterede. Som noget helt nyt er det nu også muligt at identificere og indfri potentialer hvad angår det kriterium, der er målrettet Børn af enlige forsørgere.

Vi byder velkommen

I år finder du Dataproces på stand 33, som er placeret centralt i forhallen - over trappen ned til garderoben. Her står vi begge dage klar til en snak om, hvordan din kommune bliver endnu bedre til at høste digitaliseringens gevinster gennem komplekse dataanalyser og intelligente automatiseringsløsninger. Ikke kun i forhold til udligningssystemet, men på tværs af kommunens mange indtægtskilder og udgiftsposter. Det er også muligt at deltage i vores quiz, hvor førstepræmien er en plads på vores nye COK kursus: Få styr på det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Du kan også finde og udfylde vores postkort med forskellige udfordringer og deltage i andre mindre konkurrencer.

Ses vi?

Kontakt Dataproces før eller under KØF og aftal et uforpligtende møde, eller besøg os på stand 33. Vi er til stede begge dage og til festmiddagen torsdag aften. Vi glæder os til at møde dig, de øvrige deltagere samt nuværende og kommende samarbejdspartnere.

Følg med – eller se billeder fra tidligere års KØF – via Dataproces’ LinkedIn og Facebook.