Hvad kan vi hjælpe med?

Dataproces udvikler og udfører dataanalyser, der gør det muligt at samle og kvalificere viden på tværs af systemer, afdelinger og myndigheder. Analyserne er oftest designet med henblik på indtægtsoptimering, men er samtidig afsæt for et udførligt status og -kvalitetstjek. Indtægtsoptimering handler således ikke udelukkede om at identificere eventuelle merindtægter eller uretmæssige udgifter. Ved vores analyser klarlægges også, hvordan indsatsen aktuelt fungerer, og hvordan den fremadrettet kan optimeres. F.eks. via juridisk undervisning, ændrede sags- og arbejdsgange eller ved hjælp af automatiserende software.

Vores løsninger inden for Indtægtsoptimering indbefatter Big-Data-analyser, automatiseringsværktøjer og konsulentydelser som f.eks. økonomiske redegørelser og beslutningsoplæg.

Indtægtsoptimering

Mellemkommunale sager: Arbejdsmarked

Mellemkommunal: Arbejdsmarked

Optimer og valider den mellemkommunale afregning

Læs mere

Mellemkommunale sager: Boligstøtte

Mellemkommunal: Boligstøtte

Optimer kommunens refusionshjemtagelse

Læs mere

Mellemkommunale sager: Børn og unge

Mellemkommunal: Børn og unge

Indtægts- og procesoptimering vedr. refusioner på børne- og ungeområdet

Læs mere

Mellemkommunale sager: Daginstitution

Mellemkommunal: Dagtilbud

Øget indsigt vedrørende dagtilbud

Læs mere

Mellemkommunale sager: Førtidspension

Mellemkommunal: Førtidspension

Kontroller og optimer processer og refusioner på førtidspensionsområdet

Læs mere

Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Komplet gennemgang

360-graders eftersyn til øget indsigt samt indtægts- og procesoptimering

Læs mere

Mellemkommunale sager: Skole

Mellemkommunal: Skole

Økonomioptimering og indsigt på skoleområdet

Læs mere

Mellemkommunale sager: Specialanalyse

Mellemkommunal: Specialanalyse

Optimer kommunens økonomi, processer og kompetencer på udvalgte mellemkommunale områder

Læs mere

Mellemkommunale sager: Voksen og handicap

Mellemkommunal: Voksen/handicap

Få overblik og retmæssig refusion på voksen- og handicapområdet

Læs mere

Mellemkommunale sager: Ældre

Mellemkommunal: Ældre/handicap

Indtægts - procesoptimering af mellemkommunale sager på ældreområdet

Læs mere

Moms

Moms

Undertrykt moms og Positivlisten

Læs mere

Statsrefusion

Statsrefusion

Udlændinge og enkeltposteringer

Læs mere

Udligning: Boligkriterierne

Udligning: BBR

Valider datagrundlaget, styrk kompetencerne og optimer udligningen

Læs mere

Dataproces

Udligning: Bopælskommunefolketallet

Få styr på bopælsregistreringerne for udrejste udlændinge

Læs mere

Udligning: Børn af enlig forsørgere

Udligning: Børn af enlige forsørgere

Optimér og valider datagrundlaget for kriteriet til gavn for borgeren og kommunens økonomi

Læs mere

Udligning: Statusrapport

Udligning: Statusrapport

Hvordan, hvorfor og på hvilke betingelser udlignes kommunen?

Læs mere