Hvad kan vi hjælpe med?

Dataproces udvikler og udfører dataanalyser, der gør det muligt at samle og kvalificere viden på tværs af systemer, afdelinger og myndigheder. Analyserne er oftest designet med henblik på indtægtsoptimering, men er samtidig afsæt for et udførligt status og -kvalitetstjek. Indtægtsoptimering handler således ikke udelukkede om at identificere eventuelle merindtægter eller uretmæssige udgifter. Ved vores analyser klarlægges også, hvordan indsatsen aktuelt fungerer, og hvordan den fremadrettet kan optimeres. F.eks. via juridisk undervisning, ændrede sags- og arbejdsgange eller ved hjælp af automatiserende software.

Vores løsninger inden for Indtægtsoptimering indbefatter Big-Data-analyser, automatiseringsværktøjer og konsulentydelser som f.eks. økonomiske redegørelser og beslutningsoplæg.